Norge planlegger å opprettholde gassproduksjon og eksport til Europe Business

Olje- og energidepartementet har avtalt å justere utvinningstillatelsene for de tre feltene til havs for å prioritere gassproduksjon fremfor oljeproduksjon.

Tiltakene «vil ikke øke Norges totale daglige gassproduksjon vesentlig, men vil bidra til å opprettholde dagens høye nivåer av norsk gasseksport», sa departementet.

Norge nøyer seg med 20 til 25 %. Gassetterspørselen fra den europeiske og britiske union, og Russland – med 45 til 50 prosent.

Siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har EU forsøkt å kutte russisk gassimport med to tredjedeler.

Norsk gasseksport er imidlertid begrenset av produksjonskapasiteten, som er nesten på sitt maksimale, og av et distribusjonssystem.

Norges eneste enhet for flytende naturgass (LNG), som gjør det mulig for skip å levere flytende naturgass, ble rammet av en brann i september 2020.

Med base i Hammerfest i Nord-Norge vil den være i drift igjen i midten av mai, ifølge operatøren, energigiganten Equinor, så det vil være rom for økt eksport.

Equinor sier at justeringen av utvinningstillatelsene i Oseberg-feltet vil tillate at ytterligere 1 milliard euro kan eksporteres innen 30. september. kubikkmeter gass.

I mellomtiden vil det i Heidrun-feltet være mulig å øke produksjonen med 0,4 millioner. Kubikkmeter.

Ifølge Equinor, «1,4 milliarder. kubikkmeter gass tilfredsstiller ca 1,4 millioner. Europas årlige gassbehov”.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."