Norge «Girteka»-etterforskning avsluttet, men påtalemyndigheten kan sende inn ny begjæring

Girteka-kontor i Vilnius. Foto Judita Grigelyts (V).

Norsk domstol vil foreløpig ikke undersøke saken der et av de største litauiske transport- og logistikkkonsernene, Girteka mon Girmeta, er tiltalt for ulovlig transport av varer inne i Norge (cabotau).

Ifølge tungt.no-portalen ble etterforskningen i saken avsluttet etter at det ble funnet at siktelsen var tatt ut mot feil juridisk enhet.

Norske myndigheter anklager Girteka Logistics og datterselskapet Girmeta for forseelser i kabotasjetransaksjoner. Girmet ble bøtelagt med 19 bøter, hvorav det totale beløpet er NOK 380 000 (EUR 38 500), men selskapet godtok ikke siktelsen og nektet å betale dem.

Norges tingrett i Sogns og Fjurdans skulle starte behandlingen av saken midt i sirkelen, men det viste seg at påtalemyndigheten hadde siktet feil rettssubjekt.

Ifølge Tungt.no fortalte Girtekas advokater i retten at stevningen var stilt til Girmeta som et utenlandsk selskap registrert i Norge, som ikke kan være part i saken, så saken må avsluttes. Påtalemyndigheten hevdet at donasjonene faktisk er ment for et selskap i Litauen og vil bli avklart, men Girtekas advokater sa at en slik avklaring ikke er mulig.

Gitt dette suspenderte retten saken og beordret påtalemyndigheten til å ta stilling til ytterligere handlinger innen 8. juli. I slutten av april vil påtalemyndigheten be retten om å sette en dato for behandlingen av saken.

Marthe Karlsen, politiadvokat i Vest politidistrikt, sier til portalen at når begjæringen om høringsdato er trukket, er rettsaktiviteten i denne saken over og hun blir ikke lenger undersøkt av retten. Men ifølge Karlsen er det ikke behov for å avslutte saken, da påtalemyndigheten kan sende saken inn for tingretten på nytt, men det er foreløpig ikke kjent når dette vil bli gjort.

Girtekas anklager avvises av Simonas Bartkus, sjefen for konsernets markeds- og kommunikasjonsavdeling, som tidligere hevdet at bøtene ble ilagt for dårlig utførte internasjonale transaksjoner, ikke kaboosetransaksjoner. Ifølge ham håper Girteka at norske domstoler vil avklare hvordan slike transaksjoner skal dokumenteres forsvarlig.

S. Bartkus understreket at Girteka fortsetter å operere i Norge og vil oppfylle sine forpliktelser overfor sine kunder og partnere uavhengig av sakens slutt.

Les også:


Reproduksjon av informasjon fra BNS nyhetsbyrå i offentlige nyhetsmedier og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS» er forbudt.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.