Nordmenn misfornøyde med ny sukkeravgift Næringsliv

Dette var spesielt merkbart i forkant av Halloween-høytiden, da det utløste en priskrig i konkurransen om kunder, godteriprodusenter og -selgere. Dette har blitt mye kritisert av media for at forretningsmennene ikke holder seg til avtalen.

Det er ikke kjent om dette til slutt førte til regjeringens vedtak om å skattlegge søtsaker, men det er allerede kjent at prisene på søtsaker og søtsaker vil øke med 83 % fra nyttår – fra 2 euro til 3,70 euro kiloet. Selv søtsaker og favorittdrikker som ikke inneholder sukker var underlagt denne avgiften.

Vida Pressefoto/Ulike typer sukker

Dette regjeringsvedtaket har ikke gått upåaktet hen. Norske forretningsmenn truer med å ta mottiltak og appellere til EU og klager over at Norge bryter handelsregler i EØS.

Forretningsfolk sier den nye avgiften er unødvendig da den ødelegger arbeidsplasser som skapes i Norge, og landets sukkerforbruk per innbygger har falt siden 2000. så langt har det falt fra 43 kg til 27 kg per år og fortsetter å gå ned.

Kvinner tjener også mindre enn menn i Norge

Ifølge Statistisk sentralbyrå var gjennomsnittslønnen for kvinner i landet kun 86 %. gjennomsnittlig inntekt for menn. De største forskjellene var mellom de som jobbet deltid og de som hadde høyskoleutdanning.

Hvorfor tjener norske kvinner alltid mindre, til tross for landets rykte for likestilling? Dette forklares med at kvinner oftere velger lavtlønnede spesialiteter, mens menn velger de som tjener mest.

De siste årene har antallet kvinner med høyere utdanning økt, noe som har ført til en reduksjon i lønnsforskjellene, men statistikkgruppen med høyere utdanning forble et unntak.

Foto 123rf.com.  /Norske kronesedler

Foto 123rf.com. /Norske kronesedler

I Norge innehas seks av ti lederstillinger i dag av menn, men kvinner dominerer klart salg og service. De minste lønnsforskjellene er i offentlig sektor og størst i privat sektor.

Statistisk sentralbyrå bemerker at det er umulig å forklare alle årsakene til lønnsforskjellen ved å vurdere utdanning, spesialitet, alder og arbeidstid for kvinner og menn, så det kan ikke utelukkes at forskjellene skyldes andre årsaker som er ikke inkludert i de statistiske dataene.

Det forventes høyere lønn

Norske medier melder at kilder i Norges Bank, etter å ha kartlagt 328 bedrifter i landet, spår økonomisk fremgang og lønnsvekst neste år. Siden august har det vært observert stabil økonomisk vekst de siste tre månedene, så det forventes positive endringer også de neste seks månedene.

Resultatene de siste seks månedene har vært bedre enn mange bedrifter forventet. Gode ​​nyheter er at norsk oljesektor har stabilisert seg og produksjonen ikke lenger faller. Den eneste bekymringssektoren er fortsatt eiendom, hvor usikkerhet merkes og relaterte selskaper har senket forventningene.

De siste månedene har eiendomsprisene falt i Norge, spesielt i hovedstaden Oslo.

15 min foto/panorama av Oslo

15 min foto/panorama av Oslo

Det rapporteres også at etterspørselen etter arbeidskraft også har økt og det forventes vekst de neste tre månedene. Selv om de nøyaktige statistiske dataene for dette året ennå ikke er tilgjengelige, antar forretningsmenn at gjennomsnittslønnen i landet har økt med 2,5% i år. Det forventes også noe høyere vekst i årene som kommer.

Kritikk av norske handlevaner

Nordmenn bruker stadig mer penger i nabolandet Sverige, og grensehandelen vokser for hvert år. Allerede i år varsler norske forretningsmenn faren for grensehandel. De argumenterer for at en grense er nådd: Nordmenns handelsvaner i Sverige reduserer arbeidsplasser i selve Norge – de går tapt i tusenvis.

Dessuten betales ikke skatter inn på statsbudsjettet og staten bør iverksette tiltak for å beskytte landets bønder, produsenter og matselgere.

I løpet av året brukte nordmenn nesten 1,6 milliarder i Sverige. euro – 23 prosent. mer enn i fjor. De fleste nordmenn kjøper svinekjøtt og øl fra naboene.

Tradisjonelt blir shoppingen ved svenskegrensen mer intens før jul. Disse norske vanene blir kritisert av både landets medier og regjeringen. Det finnes allerede ulike forslag for å begrense grensehandelen.

Rosalind Boyd

"Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic."