Nordmenn er pessimistiske til den økonomiske situasjonen

Bare syv prosent av Norges befolkning tror landets økonomiske situasjon vil bedre seg neste måned, det laveste tallet siden 2020-pandemien.

– De fleste er økonomisk pessimistiske, sier Nora Clausen, sjefrådgiver for Norges koronavirvirusbarometer.

Clausen tror ikke at koronaviruspandemien alene er ansvarlig for denne negative holdningen. Hun er ikke i tvil om at stigende renter og priser har stor betydning.

Flertallet av de spurte – 51 prosent. – vurderer at den økonomiske situasjonen vil fortsette å forverres, med 42 % som tror at den vil forbli uendret.

27 prosent av de spurte uttrykte angst for sin personlige økonomiske situasjon, og dette er et resultat av en pandemi. Denne bekymringsfulle delen av personlig økonomi er den største siden april 2020.

Pluss 36 prosent. Respondentene sier de er bekymret for norsk økonomi og innrømmer at dette skyldes virkningene av pandemien. Det er 6 prosent. mer enn i mai-undersøkelsen.

En undersøkelse i juni fant at nesten seks av ti nordmenn (57 %) planlegger å tilbringe sommerferien i Norge bare i år – 8 %. mer enn i mai.

«Når sommeren kommer, er det en økende trend å tilbringe årets ferier i Norge. Streiker i flybransjen vil sannsynligvis forsterke denne trenden,» la Clausen til.

Fire av ti nordmenn (41 %) sier for tiden at de tror antallet koronavirustilfeller vil øke. 24 prosent forventer at antall saker vil gå ned og resten forventer at antallet saker stort sett forblir uendret.

Andelen respondenter som spår en økning i tilfeller av koronavirus har økt med 18 % siden mai.

– Selv om det ble observert en liten trendvending allerede i mai, sender en undersøkelse utført i juni et tydelig signal om at nordmenn ikke er i tvil om at antallet koronavirustilfeller vil øke i fremtiden, sa Clausen.

Utarbeidet av norwaytoday.info.

Som? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Nordmenn er pessimistiske til den økonomiske situasjonen

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."