Neste år kommer en ny rotasjon av norske soldater til NATO-bataljonen i Litauen

Utenriksministeren som besøkte landet besøkte disse soldatene fredag Gabrielius Landsbergis.

«Jeg er stolt over å ha muligheten til å personlig takke de norske soldatene som har beskyttet, beskytter og vil beskytte Litauen, så vel som det norske folk for deres samarbeid. Dette besøket er nok et udiskutabelt bevis på at vi alle sammen skaper europeisk sikkerhet.» , sa ministeren sitert i rapporten.

Sammen med Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt reiste han til Bardufoss, hvor han møttes den norske hæren representanter.

– Vi er klare til å holde sammen for å forsvare Litauen, sa generalmajor Lars Lervikas, sjef for det norske landforsvaret, på møtet, sitert i en uttalelse fra det litauiske utenriksdepartementet.

Representanter for norsk militær og sikkerhet orienterte lederne for litauisk og norsk diplomati om vurderingen av den europeiske sikkerhetssituasjonen og Norges vilje til å bidra til sikkerheten til Litauen, regionen og EU, hele det europeiske kontinentet.

Ifølge data fra Utenriksdepartementet har norske soldater, samt tungt militært utstyr, vært konstant på turnus som en del av NATOs Forward Force Bataljon i Litauen siden 2017.

Den nye soldatrotasjonen, som utenriksministrene i Norge og Litauen møttes med, vil ankomme Litauen i begynnelsen av 2023.

Den tyskledede NATO-bataljonen i Litauen er en av fire slike militære enheter på NATOs østgrense. Andre bataljoner er lokalisert i Polen, Latvia og Estland.

Det er forbudt å publisere, sitere eller på annen måte reprodusere informasjon fra BNS nyhetsbyrå i offentlige nyhetsmedier og på nettsider uten skriftlig samtykke fra UAB «BNS».

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."