Moskva truer Norge med gjengjeldelsestiltak for å blokkere transitt til Svalbard

Det russiske utenriksdepartementet meldte onsdag at de hadde stevnet den norske riksadvokaten og anklaget Oslo for å sperre tilgangen til Svalbardskjærgården. Russland truer med gjengjeldelse.

Det russiske utenriksdepartementet forklarer at de norske restriksjonene har forstyrret arbeidet til det russiske generalkonsulatet på Spitsbergen, den største øya i Svalbard-øygruppen, samt den russiske kullgruvekolonien.

«Vi krever at norsk side løser dette problemet så snart som mulig. Vi merker oss at fiendtlige handlinger mot Russland uunngåelig vil føre til tilsvarende mottiltak,» sa det russiske utenriksdepartementet.

Russland sier norske myndigheter blokkerer tilførsel av mat, medisiner, byggematerialer og reservedeler til kjøretøy.

Lederen for utenrikskomiteen i overhuset i det russiske parlamentet, Konstantin Kosachev, sa at norske myndigheter har trukket frem sanksjonene som er pålagt Russland som årsak til blokkeringen av forsyninger.

Tidligere denne måneden ble det rapportert at Norge hadde stoppet en flere tonns forsendelse av mat til russiske gruvearbeidere på Spitsbergen ved fastlandsgrenseovergangen ved Storskogo.

Siden den gang har kjøretøyer som frakter mat og medisinsk utstyr til Svalbard sittet fast ved grensen, ifølge det russiske utenriksdepartementet.

Denne lasten ble fraktet til Barentsburg, Svalbards nest største bygd, hvor det russiske statseide gruveselskapet Arktikugol sysselsetter rundt fire hundre gruvearbeidere.

«Norske tjenestemenn ønsker å la russiske gruvearbeidere stå uten mat med et tvangsvedtak, det er uetisk, det bryter med menneskerettighetene og menneskehetens prinsipper,» klaget K. Kosachev.

Norge har suverenitet over Svalbard, men lar innbyggere fra over 40 land bruke øyas rike ressurser på lik linje.

Moskva har lenge søkt mer innflytelse i øygruppen, som kan dateres tilbake til 1500-tallet. var et attraktivt sted for russiske jegere og fiskere, samt hvalfangere.

Russland insisterer fortsatt på at øygruppen skal hete Spitsbergen, snarere enn Svalbard i Norge, det offisielle navnet på øygruppen som trådte i kraft kort tid etter undertegningen av traktaten som overførte øygruppen til Norge i 1920.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt sa at Oslo ikke brøt Svalbardtraktaten fordi de beslaglagte forsendelsene ble «suspendert på grunn av sanksjoner som forbyr russiske veitransportselskaper å frakte varer på norsk territorium».

Utenriksministeren bemerket at godstransport «ikke må gå gjennom fastlands-Norge med russiske kjøretøy». Han sa at det kunne finnes andre måter å forsørge mindreårige på. A. Huitfeldt forsikret også at situasjonen i Barentsburg er «normal», og at innbyggerne ikke mangler mat eller medisiner.

På Svalbard er det unntak fra forbudet for fartøyer som fører russisk flagg fra å gå inn i havnen. «Vi har gjort det klart at vi er villige til å vurdere å gi dispensasjon fra flyforbudet,» sa Huitfeldt.

«Beboere har tilgang til mat og medisiner. Norsk politikk søker ikke å utvise russiske bedrifter eller borgere fra Svalbard eller skape hindringer for virksomhet som drives i samsvar med norske lover og regler,» forklarte statsråden.

– Norges uunngåelige reaksjon på Russlands krig i Ukraina kan imidlertid også få praktiske konsekvenser for russisk virksomhet både på Svalbard og i Norge generelt, bemerket Huitfeldt.

Dersom transitt over grensen fortsetter å være sperret, vil Svalbard-arbeidere måtte forsynes med last fra den russiske havnen Murmansk.

Drevet av thelocal.no og E24.no.

Likte du? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Moskva truer Norge med gjengjeldelsestiltak for å blokkere transitt til Svalbard

sfgdfg

Anastasia Wilcher

"Creator. Subtly charming beer nerd. Devoted zombie fanatic. Writer. Wicked social media advocate."