Litauiske matprodusenter vurderer forsiktig eksportmuligheter til Taiwan

Dalius Trumpa, leder for AB Rokikios-divisjonen. Foto Judita Grigelyts (V).

Etter at Taiwan tillot import av litauisk svinekjøtt, melk og havreprodukter, sa produsentene at de ikke hadde noen spesifikke planer ennå, men ville vurdere å gjøre det i fremtiden.

Dalius Trumpa, leder for et av Litauens største melkeforedlingsselskaper i Rokikis-regionen, sier at hvert nytt marked er velkomment, men selskapet har ingen konkrete planer i Taiwan ennå.

Alle åpne markeder er gode i den forstand at hvis en mulighet byr seg, er det ingen stopp på grunn av et juridisk problem. Når det er tillatelse, eller på utstilling, vil det være taiwanere som vil kjøpe av oss, eller vi finner dem, det er slik et forhold kan etableres. Så langt er det ingen konkrete planer, sa Trumpa til BNS.

Alt må ifølge ham gjøres ut fra økonomiske og ikke politiske hensyn: Vi brenner allerede i Kina.

D. Trumpa legger til at produkter med høyere verdi vil bli sendt til Taiwan når muligheten byr seg.

Jeg skal ikke konkurrere med melkepulver eller vanlig mozzarella der, for det er for eksempel en produsent i New Zealand. Men i New Zealand er det ikke så mange områder som vårt, så vi ser muligheter, men det krever mye arbeid, mente han.

Algirdas Valanius, direktøren for Groward Group, en gruppe emcee-bedrifter, sier Baltic Egg Production planlegger å eksportere til Taiwan. Ifølge ham er åpningen av dette markedet en annen mulighet.

Vi analyserer aktivt salgsmuligheter, men hva kan vi si spesifikt om mengder, potensielle partnere, vi jobber med denne problemstillingen. i dag stiller vi spørsmål som vi selv må svare på, om markedsdybde, potensiell kunde- og produsentflyt. Det er vanskelig å si om dette markedet er potensial, sa A. Valanius.

Ifølge ham kan Taiwan eksportere bearbeidede produkter som svineplomme, protein eller måltid.

Donata Griktait, leder for litauiske og norske Mons Norvelita, vil vurdere eksport av frosne havreprodukter.

Så langt har vi ingen avtale eller kunde, dette er fremtiden, en annen markedsmulighet. Fordi vilkårene for å delta i denne prosessen er etablert og tilsynet pågår, men dette er fremtidsplaner. Nå jobber vi med Europa, sa D. Griktait.

14 litauiske melkeprodusenter, en svineprodusent og fem oljefrøoppdrettere skulle eksportere til Taiwan.

Foreløpig er målet å åpne eksporten av litauisk storfekjøtt til Taiwan. Prosessen forventes å være fullført innen utgangen av året.


Reproduksjon av informasjon fra BNS nyhetsbyrå i offentlige nyhetsmedier og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS» er forbudt.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."