«Klaipdos nafta»: Litauen, Latvia og Polen har reservert 60 % av kapasiteten til Klaipda LNG-terminalen

Independence lagringstank for flytende naturgass. Foto av Algimantas Kalvaiis.

Store gassleverandører fra Litauen, Latvia og Polen har reservert rundt 60 % av den totale kapasiteten til Klaipda-terminalen for flytende naturgass (LNG) i 10 år. De ble tildelt fire partier med terminalkapasitet på 6 terawattimer (TWh) per år.

I følge den nye modellen skal terminalen starte i drift fra 2023, så den skal sikre uavbrutt og pålitelig gassforsyning, sa terminaloperatør Klaipdos nafta fredag.

Vi tror at langsiktige kontrakter med terminalbrukere vil bidra til en pålitelig og uavbrutt gassforsyning i regionen, skape muligheter for terminalbrukere til å administrere forsyningskontrakter etter behov og å kjøpe naturgass på forhånd, og dermed sikre de gunstigste prisene på markedet, sier Darius ilenskis, vår administrerende direktør.

Ifølge ham var terminalen til nå kanskje den eneste i Europa som ikke hadde mulighet til å reservere langsiktig kapasitet.

Klaipdos nafta nevnte ikke hvem som reserverte kapasiteten. Tidligere har selskapets representanter sagt at ved tildeling av kapasitetene vil omfanget av søkernes søknader, økonomiske kapasiteter, sanksjonsaspekter, fraktkilder og erfaring i LNG-markedet bli vurdert.

Tildelingen av den gjenværende LNG-terminalkapasiteten for neste år opptil 9 TWh er ennå ikke fullført, sa selskapet.

Siden terminalen startet i drift, har den blitt brukt av åtte kunder fra de baltiske statene, Norge og Polen, hvorav den største kunden i Litauen er Achema, nitrogen-tr-generasjonsselskapet til Jonava, som har vært midlertidig inaktivt siden september.

Fra 24. februar betjenes kun de store gassrørledningene ved terminalen, 81 % av gassen leveres til USA, 10 % til Norge, 5 % til Egypt, 4 % til Russland (til 24. februar).

Gassifiseringskapasiteten til LNG-terminalen er i dag på 3,75 milliarder. kubikk m (reell teknologisk opp til 38 TWh), kan den motta ca 3839 store belastninger per år.

muligheten for å utvide kapasiteten til 5 milliarder er for tiden under utredning. dvs. 6,25 milliarder kubikk M.


Reproduksjon av informasjon fra nyhetsbyrået BNS i offentlige nyhetsmedier og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS» er forbudt.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."