International Orienteering Federation suspenderer Russland på ubestemt tid

«Russiske orienterere vil ikke kunne delta i alle IOF-konkurranser og disipliner. Idrettsutøvere fra dette landet har heller ikke lov til å konkurrere som nøytrale idrettsutøvere. Denne avgjørelsen trer i kraft umiddelbart og trer i kraft ved neste internasjonale konkurranse i 2022. kl. World Adult, World Junior og European Junior Championships i Finland fra 14. til 20. mars. Alle rettigheter til å holde IOF-konkurranser og andre arrangementer i Russland er tilbakekalt på ubestemt tid. I offisielle IOF-kommisjoner og -organer vil bli fjernet fra vervet så lenge disse sanksjonene varer, ifølge den offisielle IOF-rapporten.

Beslutningen ble tatt i samsvar med IOFs vedtekter og etiske retningslinjer. Ved denne beslutningen tok IOF-rådet hensyn til anbefalinger utstedt av Den internasjonale olympiske komité (IOC) 25. februar og appeller fra nasjonale orienteringsforbund.

«Søndag skrev de baltiske og nordiske landene – Litauen, Latvia, Estland, Danmark, Norge, Finland og Sverige – et felles brev til IOF for på ubestemt tid å trekke Russland og Hviterussland fra «IOF. Vi har også bedt om at ingen idrettsutøver fra Russland og Hviterussland får delta i IOF på ubestemt tid, selv med et nøytralt flagg. IOF-ene reagerer raskt på situasjonen og tar de nødvendige beslutningene. IOF, med nasjonale forbund, uttrykte solidaritet med ukrainske orienteringsløpere og alle ukrainere,» sa Donatas Kazlauskas, president for det litauiske orienteringsforbundet.

IOF-rådet har også til hensikt å vurdere å suspendere det hviterussiske orienteringsforbundet i nær fremtid.

Anastasia Wilcher

"Creator. Subtly charming beer nerd. Devoted zombie fanatic. Writer. Wicked social media advocate."