Innvandrere i Norge: hvor mange, hvem er de og hvor fra?

Ifølge Statistisk sentralbyrå har Norge i dag en befolkning på 5 374 807. 790 497 innvandrere ble registrert i Norge. Antall utenlandsfødte i Norge økte med 3,3 % fra år til år. Migrasjonsindeksen i landet er positiv – 25 327 personer.

188 757 personer er født i Norge, men er barn av innvandrere. Det bor altså i dag totalt 979 254 personer med innvandrerbakgrunn i Norge, eller 18,2 %. alle folkeslag.

Norsk reaksjon på innvandrere

Ifølge Statistisk sentralbyrå har den norske befolkningens holdning til utlendinger blitt mer positiv de siste 10 årene. Mellom 2010 og 2019 steg antallet personer som er «helt enig» i at de fleste innvandrere beriker kulturlivet i Norge fra 34 % til 38 %.

2019 8 prosent av innbyggerne sa at de var «sterkt overbevist» om at innvandrere øker usikkerheten i samfunnet. 2010 var dette 11 prosent. Antall personer som er enige i dette utsagnet falt også med 36 %. opptil 24 prosent

På spørsmål om nordmenn synes innvandrere «gir et betydelig bidrag til arbeidssfæren», 31 % i 2010 og 2019. Bare 3 % av de spurte er helt enig, helt uenig.

56 prosent nordmenn mener at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få oppholdstillatelse i Norge bør forbli de samme som i dag.

Hvor kommer innvandrere fra?

De fem beste opprinnelseslandene for innvandrere som for tiden bor i Norge er Polen, Litauen, Sverige, Syria og Somalia. 48 prosent. alle personer med innvandrerbakgrunn kommer fra Europa. 33,5 % kommer fra Asia, 14 prosent. – fra Afrika, 2,9 prosent. – fra Latin-Amerika, 1,3 %. – fra Nord-Amerika.

Hvor bor innvandrere?

Byen med flest innvandrere i Norge er Oslo. Hovedstaden er i dag hjem til 25 prosent. ikke norsk. Nesten 30 prosent. Innbyggerne i Oslo er innvandrere eller barn av innvandrere. I forsteder som Sondre Nordstrand, Stovner og Alna er halvparten av befolkningen innvandrere.

For tiden vokser innvandrerbefolkningen i Oslo raskere enn den norske befolkningen. Den største etniske minoriteten i byen er pakistanerne. En stor andel er også svensker, polakker og somaliere.

Mindre enn 5 % bor vest i landet. innvandrere. I Bergen, Norges nest største by, utgjør personer med innvandrerbakgrunn kun 1,5 %. befolkning. Den største etniske minoritetsgruppen i Bergen er polakkene.

I Norges nordligste by, Hammerfest, 13,5 %. befolkningen er ikke norsk.

Norge er mindre mikrosegregert, noe som betyr at innvandrere fra ikke-europeiske land er jevnere fordelt på resten av befolkningen. Oslo er riktignok et unntak. Forskerne peker på at det å bo utenfor byen i Norge kan være et attraktivt alternativ for enkelte innvandrere, da det kan være lettere å finne arbeid i disse områdene.

Hvor mange utlendinger blir offisielt norske statsborgere?

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det i 2019. 13 200 personer norske statsborgere. I løpet av de siste 10 årene har 138 479 personer blitt norske statsborgere. De fleste av disse nye statsborgerne kom fra Asia (inkludert Tyrkia og Kypros) og Afrika. Mer enn tusen og et halvt nye borgere kommer fra Europa. 700 nye statsborgere var tidligere statsløse eller deres nasjonalitet er ukjent.

Hva motiverer deg til å komme til Norge?

De vanligste årsakene SSB oppgir er arbeid, familie og realfag. 2019 var den mest populære grunnen jobb.

For tiden er de største innvandrergruppene på arbeidsmarkedet polakker (99 000) og litauere (39 000).

Den nest mest populære årsaken til migrasjon er familiesaker, den tredje er asyl og den fjerde er vitenskap. 2019 Sysselsettingsgraden for innvandrere i Norge var 66,9 %. (69,5 prosent nasjonalt) Arbeidsledigheten blant innvandrere var 7,7 prosent. (i landet – 3,7 prosent)

2020 Det var 238 281 personer med flyktningopprinnelse i Norge (4,4 % av den totale norske befolkningen).

De fleste flyktningene kommer fra Asia, etterfulgt av Afrika.

Utarbeidet av local.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Innvandrere i Norge: hvor mange, hvem er de og hvor fra?

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."