I oktober falt strømprisen i Litauen med 47 %

Foto Judita Grigelyts (V).

Etter fylling av naturgasslagre i Europa falt markedsprisen for engroselektrisitet i Litauen med 47 % i oktober sammenlignet med september. Fallet i elektrisitetsprisen skyldtes større besparelser for innbyggere og bedrifter, økt vindproduksjon og fylling av vannkraftmagasiner i Skandinavia, sa operatøren av overføringsnettet. Litauisk elektrisitet, Litgrid.

I oktober nådde den gjennomsnittlige engrosprisen på elektrisitet i den litauiske NordPool-tariffsonen 189 EUR/MWh, sammenlignet med 360 EUR/MWh i september.

Ifølge Liutaurs Varanaviius, direktør for strategiavdelingen til Litgrid, påvirkes strømprisen av flere faktorer, hovedsakelig prisen på naturgass.

Gjennom hele oktober observerte vi den nedadgående spiralen av strømprisene i Litauen. De samme trendene var rådende i hele Europa, og hovedårsaken var billig naturgass. Den ekstremt raske fyllingen av naturgasslagre i Europa har overskredet målene med 95 %. Dette, kombinert med reduksjonen i etterspørselen etter naturgass, har ført til et kraftig fall i prisen på gass, siterer L. Varanaviius i rapporten.

Ifølge ham kostet kortsiktige gasskontrakter på det nederlandske nettstedet til TTF rundt 160 EUR/MWh i begynnelsen av oktober, og bare 30 EUR/MWh på slutten.

Når slutten av året nærmer seg og gass- og elektrisitetsforbruket øker, er det usannsynlig at gassprisene på dette nivået vil opprettholdes. Pålitelige hus med fylte gasslagre bør imidlertid heller ikke forvente ekstremt høye priser. Langsiktige gasskontrakter for vintersesongen på det nederlandske nettstedet til TTF koster rundt 120 EUR/MWh, spår spesialisten.

Elektrisitetsforbruket i Litauen fortsetter å vokse, gjennomsnittlig forbruk i oktober, ifølge foreløpige data, var 2% høyere enn i september. Det er sant at det forblir rundt 10 % under oktobergjennomsnittet de siste fem årene.

Denne endringen viser at forbrukerne sparer strøm, men etter hvert som dagslyset blir kortere og været blir dårligere, øker naturligvis forbruket litt. Det skal også nevnes at forbruket øker jevnt, da oktober i Litauen var 2,5 grader varmere enn den dårlige. Lignende trender i Vest-Europa bidrar også til energisparing, da forbrukerne trenger å hvile litt mindre, kommenterer han.

Dessuten begynte vannkraftreservene i Skandinavia å fylles raskere i oktober. Dette skyldes blant annet at strømprisen i Norge og Sverige var den laveste i NordPool forrige måned. og billig energi når det litauiske markedet gjennom forbindelser.

Strømforbruket i Litauen nådde foreløpig 920 GWh forrige måned, og gjennomsnittlig timeforbruk økte med rundt 2 %. Elektrisitetsproduksjonen i Litauen økte med 19 % og lokale kraftverk stod for 38 % av oljefyrt elektrisitetsforbruk.

Vindkraft i Litauen sto for den største andelen av lokal elektrisitetsproduksjon med 42 %, termiske kraftstasjoner koblet til overføringsnettet produserte 23 %, vannkraftverk 19 %, solkraftverk produserte 6 % og fortsatt produserte elektriske kraftstasjoner 10 %.

[infogram id=»0c80e3f1-8a59-4a47-8d86-a46040efbf2d» prefix=»Q8K» format=»interactive» title=»Elektros gamyba spal»]

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."