Hvorfor er Norge et så rikt land?

Norge anses generelt for å være et av de rikeste landene i verden. Men hvorfor er landet så rikt og hva bestemte velstanden?

Hvor rikt er Norge?

Mange mener at Norge var et relativt fattig land før oppdagelsen av olje og gass i Nordsjøen.

En slik forståelse har imidlertid ikke vært helt riktig siden for eksempel 1800-tallet. Norske eiendeler var faktisk på eller litt under det europeiske gjennomsnittet på den tiden.

Det er riktig at Norge først nylig har falt bak de andre skandinaviske landene, Sverige og Danmark.

– Før oppdagelsen av olje på 1960-tallet var Norges inntekt rundt 10 til 20 prosent mindre enn Danmark og Sverige, sier Halvor Mehlum, professor ved Universitetets økonomiske fakultet fra Oslo.

I dag er situasjonen imidlertid noe annerledes: Norges inntekt er nå mellom 10 og 20 prosent. større enn de to andre skandinaviske landene, forklarer professoren.

Norge er i dag det fjerde rikeste landet i verden målt i BNP per innbygger. Data fra Det internasjonale pengefondet viser at BNP per innbygger i Norge for tiden er rundt 82.000 dollar.

Sverige og Danmark er blant de rikeste: Sverige har et BNP per innbygger på rundt 58 000 dollar og Danmark rundt 67 000 dollar.

De tre rikeste landene i verden målt i BNP per innbygger er Luxembourg (131 000), Irland (94 000) og Sveits (94 000).

Litauens BNP per innbygger er rundt 22 000 dollar.

Hvorfor er Norge rik?

Som mange tror har olje en betydelig innvirkning på Norges økonomiske situasjon.

Ifølge professor H. Mehlum er «svart gull» viktig for norsk økonomi av tre grunner.

«Olje er viktig av tre hovedgrunner. For det første ga det betydelige inntekter til norsk økonomi, både i offentlig og privat sektor. For det andre ga den eksportinntekter som kunne brukes til å betale for import. For det tredje skapte det en hel industri som var veldig produktiv, sier Mehlumas.

Likevel, selv om olje har hatt en enorm innvirkning på utviklingen av norsk økonomi, er det ikke den eneste grunnen til Norges velstand.

«Norge er rikt med godt utdannet arbeidsstyrke, produktiv offentlig og privat sektor, og rikelige naturressurser. I tillegg kan Norge kjøpe ulike varer, som klær, til lave priser på internasjonale markeder. og selge andre varer, som f.eks. laks, til gunstige priser i de samme markedene, sier Mehlumas.

Det var altså ikke Norges egne oljeinntekter som bidro til det skandinaviske landets velferd, men hva landet gjorde med de inntektene.

Norge styrer oljeinntektene til Statens pensjonsfond, verdens største statlige formuesfond. Generelt sett er en statlig pensjonskasse – eller et oljefond – et enormt sparefond som tjener penger på å investere i mer enn ni tusen selskaper rundt om i verden.

Fondet er verdsatt til rundt 11 billioner kroner eller 1 trillion dollar. Fondsverdien kan kontrolleres i sanntid her.

Formuesfondet er en viktig kilde til offentlig finansiering: omtrent én krone av fem av offentlige utgifter kommer fra dette fondet. Uten et aktivafond ville regjeringen måtte kutte utgiftene drastisk eller heve skattene drastisk, sier Mehlum.

Oljefondet har ikke bare materielle verdier, men spiller også en viktig rolle i det norske sosiale velferdssystemet, og investerer i helsevesen, utdanning og velferd.

Norge er det sjette lykkeligste landet i verden, ifølge årets United Nations World Happiness Survey. I følge denne studien skyldes denne lykken delvis generøst finansiert sosial beskyttelse (sosial trygghet), utdanning og helsesystemer. Av denne grunn er Norge ikke bare et av de rikeste landene, men også et av de lykkeligste landene i verden.

Vil Norge forbli rikt når det ikke er mer olje og gass?

Når det gjelder Norges rike naturressurser, er det en slags elefant i rommet. Hva vil skje med økonomien når olje og gass går tom eller rett og slett blir foreldet?

Når oljefelt går tom eller etterspørselen etter olje synker kraftig på grunn av overgangen til grønnere energikilder, vil økonomien rammes hardt.

– Når Norge slutter å utvinne olje og selge den til høye priser, vil det skje alvorlige endringer i økonomien, ettersom det blir nok av godt betalte jobber og lønnsomme handels- og skatteinntekter, sa Mehlum.

«Denne overgangen vil bli jevnet ut av stiftelsen. Dette er svært viktig fordi regjeringen vil kunne fortsette å bruke fondet selv om oljeprisen faller,» la professoren til.

Hvordan fondet forvaltes og suksessen til dets tusenvis av investorer vil også være en avgjørende faktor for å avgjøre om Norge vil forbli velstående i fremtiden.

«Hvis aksje- og obligasjonsmarkedsavkastningen holder seg på dagens nivå, vil fondet forbli betydelig i lang tid. Men hvis det faller drastisk, vil fondet gå i oppløsning,» konkluderer H. Mehlumas.

Utarbeidet av thelocal.no og imf.org.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor er Norge et så rikt land?

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."