Hvordan garanterer Norge en rettferdig lønn?

Det er ingen felles minstelønn for alle regioner i Norge, men det betyr ikke at en arbeidsgiver kan slippe unna med den lønnen de vil.

For mange nykommere er de høye lønningene en av hovedårsakene til å komme på jobb i Norge (eller et annet nordisk land). Ifølge Eurostat var timelønnskostnaden i Norge i 2019 € 50, som er betydelig høyere enn i noe EU-land.

I fjor tjente nordmannen på fulltid i snitt 48.750 kroner (omtrent 4.750 euro) før skatt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Basert på 2019 I følge SSB var gjennomsnittlig månedslønn i faglært landbruk, skogbruk og fiske 35 170 kroner. Gjennomsnittslønnen til spesialister på det akademiske feltet var 54 240 kroner.

Ansatte i service- og salgssektoren tjente i gjennomsnitt 35 150 kroner og håndverkere 39 550 kroner.

Gjennomsnittslønnen til bygningsarbeidere var 44.570 kroner. Arbeidere innen transport og lager tjente i gjennomsnitt 46 720 kroner per måned, mens de i kunst- og underholdningssektoren tjente 41 210 kroner.

Gjennomsnittlig månedslønn til ledere i finanssektoren var 87 420 kroner, ledere for barneomsorgsinstitusjoner – 53 430 kroner, og ledere i reklame- og PR-sektoren – 67 920 kroner.

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for sykepleiere var 46 810 kroner, tannleger 64 900 kroner, kostholdseksperter og kostholdseksperter 50 650 kroner, familieleger 70 410 kroner og spesialistleger 85 180 kroner.

SSB fant også at gjennomsnittlig månedslønn til en førstegenerasjonsinnvandrer på heltid (ikke-norsk) var 44 180 kroon.

Men selv om norske lønninger virker solide, kan folk som nylig har flyttet til landet bli overrasket over at det ikke er noen offisiell felles minstelønn her.

Lønn avtales her vanligvis gjennom forhandlinger mellom fagforeninger og enkelte arbeidsgivere eller deres organisasjoner. Dette kalles tariffavtale.

I tillegg regulerer tariffavtalen også arbeidstid, overtid, ferie, pensjon og oppsigelsesregler.

Dersom arbeidstaker er omfattet av tariffavtale, anses enhver klausul i arbeidsavtalen som bryter med tariffvilkårene som ugyldig. Dette kalles invariansprinsippet (ufravikelighet).

Av den grunn oppfordres nykommere til Norge til å vurdere å melde seg inn i en fagforening.

Imidlertid har selv ikke-fagforeningsmedlemmer minstelønn i mange sektorer, spesielt de som sysselsetter et stort antall utenlandske eller midlertidig ansatte.

På denne måten er målet å hindre utnyttelse og sosial dumping i områder hvor arbeidstakere kan ha vanskeligere for å organisere seg.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en liste over minste timelønn for voksne arbeidstakere innenfor bestemte fagområder. Avhengig av en rekke faktorer – kompetansenivå, overtid, arbeidstid med mer – kan arbeidsgiver være lovpålagt å betale høyere lønn.

Minste timelønn i de ulike sektorene:

Bygg – kr 196,50
Offshore byggenæring – 162,60 kroner
Landbruk og hagebruk – kr 123,15
Renholdsarbeid – kr 187,66
Fiskeforedlingsbedrifter – kr 183,70
Elektriker – kr 189,52
Transport av gods på vei – kr 175,95
Persontransport med personbuss – kr 158,37
Hotell, restauranter og catering – kr 134,09

I tillegg kan arbeidsgiver ved behov bli pålagt å betale for opphold og arbeidstøy.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at reglene følges og kan gi pålegg eller ilegge bøter dersom reglene ikke følges. Ved alvorlige overtredelser kan arbeidsgiver meldes til politiet.

Utarbeidet av thelocal.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvordan garanterer Norge en rettferdig lønn?

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."