Hvordan består jeg norsk statsborgerskapsprøve?

De som ønsker å bli norske statsborgere må først bestå en prøve. Så hvordan ser denne statsborgerskapstesten ut?

Statsborgerprøven er en obligatorisk prøve som må bestås for å gjennomføre søknadsprosessen for norsk statsborgerskap.

Hva omfatter norsk statsborgerskapsprøve?

Eksamen varer i en time og består av 36 spørsmål. Hvert spørsmål har tre mulige svar, hvorav ett er riktig. Det er også fire pilotspørsmål som ikke er inkludert i den samlede poengsummen.

Minst 24 spørsmål må besvares riktig for å bestå prøven.

Prøven finnes både på bokmål og nynorsk. De som tar prøven får også høre spørsmålene fra lydopptaket.

Prøven kan avlegges på andre språk, men for å bruke resultatet ved søknad om statsborgerskap må prøven avlegges på norsk.

Hvordan forberede seg godt til statsborgerskapsprøven?

Først av alt er det nødvendig meld deg på prøven og ikke gå glipp av en bestemt dato, som, i likhet med teststedet, vil bli spesifisert av lokale myndigheter. Den spesifikke kostnaden for testen avhenger av kommunen – den kan variere fra 300 til 2200 kroner.

Dersom du etter registrering og betaling for prøven av en eller annen grunn ikke kan møte, refunderes ikke depositumet.

Testen gjennomføres på et dataovervåket sted ved hjelp av et PAD-system koblet til eksamen.

Resultatet kan kjennes to til fire uker etter eksamen ved å logge inn her.

Mer praktisk informasjon om testen finner du på her.

Testen inneholder spørsmål om temaer som historie, geografi, demokrati og velstand, utdanning, helse og arbeid i Norge.

Bruk så mye tid som mulig på å forberede deg til testen, undersøk så mange kilder som mulig. Et alternativ hvor du kan finne materiale for testing er her.


Vel, hvis du allerede forbereder deg til å ta testen og vil vite hva du kan forvente, kan du øve deg ved å prøve å svare på disse 20 spørsmålene, utarbeidet i samarbeid med Kompetanse Norge og ledsaget av tilleggskommentarer.

1. Er det mulig for en person å betale for verktøy? – Hvordan kan jeg få studiebevis hentet i et annet land?

Nasjonalt organ for kvalitetssikring i utdanningen (NOKUT) må kontaktes for å validere høyere utdanning oppnådd i utlandet. Det er en uavhengig eksperttjeneste under Kunnskapsdepartementet.

2. Hva er fjorden i Norge? – Hva er den lengste fjorden i Norge?

Den lengste fjorden i Norge er Sognefjorden. Den strekker seg over 204 km. Det er også den dypeste fjorden i landet.

3. Vil du se det samme? – Når ble Sametinget offisielt opprettet?

1989. Selv om Sametinget ble opprettet i 1987, er den offisielle datoen 1989, da det første offisielle valget ble holdt.

Sametinget erstattet Norsk Sameråd, som eksisterte fra 1964 til 1987.

4. Hva betyr religionsfrihet? – Hva betyr religionsfrihet?

Religions- eller religionsfrihet er retten til å utøve enhver religion. Dette inkluderer retten til å utøve en religion eller tro i ensomhet eller fellesskap. I Norge gis det rett til å delta i religiøse arrangementer, ritualer eller pedagogiske aktiviteter. Likeledes gis retten til ikke å bekjenne seg til noen religion.

5. Er det mulig å bruke en tønne midt i landet? – Hvor mange prosent av barna i Norge bor hos begge foreldrene?

I Norge bor 76 % sammen med begge foreldrene. barn under 17 år. 24 prosent av barna bor med kun én forelder.

Denne andelen har økt siden 1989, da 18 % av barna vokste opp med bare én forelder.

6. Hva er skolens karakter i Norge? – Hvor mange år med obligatorisk grunnskoleopplæring kreves det i Norge?

I Norge er obligatorisk opplæring i 10 år en såkalt grunnskole. Studier begynner vanligvis ved seks år og slutter ved 16 år.

7. Hvem har rett til å ta ut skilsmisse? – Hvem har rett til å be om skilsmisse?

Begge ektefellene har rett til å be om skilsmisse. En forklaring av separasjonen er ikke nødvendig. Imidlertid må partnere generelt være separert i minst et år før søknad om skilsmisse.

8. Er det konsekvent? – Hva er kontantstøtte eller økonomisk støtte?

Kontantstøtten eller økonomisk støtte er en del av det sosiale beskyttelsessystemet. Den er beregnet på foreldre til barn i alderen ett til to år som ikke går på heltid på skolen.

9. Hvem har rett til fastlege? – Hvem har rett til å konsultere en allmennlege?

Alle personer registrert i folkeregisteret som har bostedsstatus i en norsk kommune har rett til å konsultere fastlege.

10. Er det gratis å betale skatten? – Hvem kan ha nytte av gratis tannbehandling?

I Norge kan du oppsøke tannlege gratis frem til fylte 18 år. Dette inkluderer alle prosedyrer unntatt tannretting (som tannregulering).

11. Er det nødvendig å legge inn en siste innsats for svingkontrollkontrollen? – Hvor mye koster det gravide å oppsøke lege?

Legebesøk ved graviditet på grunn av offentlige helseinstitusjoner er gratis. Målet er dermed å sikre at gravide får den beste behandlingen, pleien og rådene uten å måtte bekymre seg for kostnadene.

12. Er det mulig for meg å betale over 18-20? – Hvor mye må folk i alderen 18 til 20 betale for et besøk til tannlegen?

Personer mellom 18 og 20 år betaler 25 % for tannlegebesøk og behandling. alle priser – staten betaler 75 prosent.

13. Vil du ha gratis vaksine i vaksinasjonsprogrammet? – Hvem kan vaksineres under vaksinasjonsprogrammet?

Barn under 16 år registrert bosatt i Norge kan delta i vaksinasjonsprogrammet gratis.

Den norske befolkningen får også koronavirusvaksinen gratis.

14. Hva er skolefritidsordning / aktivitetsskole? – Hva er en aktivitetsskole?

Det er et utenomfaglig aktivitetsprogram som tilbyr alternative læringsveier og følger norske læringsretningslinjer for skoler. Det kan også inkludere fysiske aktiviteter eller spill. Avhengig av hvor du bor i Norge, kan aktivitetsskole bli betalt eller ikke.

15. Er det plass i deponiet? – Hvor mye koster det å gå på en offentlig grunnskole?

Det er gratis å gå på grunnskole. Målet er å gi alle elever rett til utdanning, uavhengig av sosial, etnisk eller økonomisk status.

16. Er det mulig å betale stipend til en student? – Hvor kan jeg søke om tilskudd eller lån?

Nåværende og fremtidige studenter kan søke om stipend eller lån fra Lånekassen. Dette lånet er utformet for å gi studenter nok penger til mat, bolig og utdanning mens de studerer. Du finner mer informasjon om typer lån og tilskudd på her.

17. Er det mulig å bruke prosentandeler i Norge? – Hva er den omtrentlige andelen voksne med høyere utdanning?

34 prosent. Den norske befolkningen har høyere utdanning. Dette er en relativt lav prosentandel sammenlignet med Norges skandinaviske naboland Sverige (44 %) og Danmark (40 %).

18. Er det interesse for å organisere arbeidsforhold? – Hva heter arbeidstakervernorganisasjonen?

En organisasjon som ivaretar de ansattes interesser kalles fagforening. Det er mange forskjellige organisasjoner av denne typen, så det er sannsynlig at det vil være en organisasjon som dekker ditt arbeidsområde. Fagforening tilbyr ofte rabatter ved lokale kontorer, gir faglige råd og kan hjelpe med problemer på arbeidsplassen.

19. Når fant man olje i Norge for første gang? – Når ble olje først oppdaget i Norge?

Olje ble først oppdaget i Norge i 1969. Oljeleting går helt klart tilbake til 1966. Funnet av olje har gitt et enormt bidrag til økonomisk vekst.

20. Hvor lang er en normal arbeidsuke? – Hvor lang er en vanlig arbeidsuke?

Heltidsarbeid i Norge innebærer 37,5 timers arbeid per uke.

Utarbeidet av thelocal.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvordan består jeg norsk statsborgerskapsprøve?

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."