Hvilke sektorer av det norske arbeidsmarkedet mangler mest?

Norge opplever mangel på faglærte i mer enn to hundre yrker, ifølge en fersk EU-rapport.

Antall ledige stillinger i det norske arbeidsmarkedet har økt kraftig den siste tiden, men det kan være vanskelig for arbeidsgivere å finne ansatte med riktig kompetanse til å fylle disse stillingene.

En EU-undersøkelse om mangel på arbeidskraft og overskudd fant at Norge har størst ubalanse mellom etterspørselen i arbeidsmarkedet og tilbudet av faglært arbeidskraft. Rapporten dekket data fra 30 land.

Rapporten siterer pandemien og overgangen til grønnere energi som to mulige faktorer som har bidratt betydelig til den alvorlige mangelen på arbeidere.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sier at seks av ti bedrifter i forbundet mangler kvalifisert personell.

– Jeg er ikke overrasket over at vi mangler kvalifisert personell, men det er trist at vi er først i Europa på dette området, sier Tone Grindland, regiondirektør i Rogaland i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Vel, i hvilke sektorer er det størst mangel på arbeidskraft?

Rapporten dekker kun data som dekker bredere grupper av yrker og ikke spesifikke yrker. Samlet sett dekker mangelen på fagarbeidere i Norge mer enn 250 yrker.

Den såkalte fagsektoren i Norge lider under størst mangel på arbeidskraft i 67 yrker. Blant profesjonssektoren er profesjoner som lærere, leger, advokater eller regnskapsførere.

På andreplass kommer håndverks- og håndverkssektoren, med mangel på 44 yrker i denne sektoren. Mesteryrker inkluderer arbeidet til fagfolk som elektrikere eller rørleggere.

De teknologiske yrkene inntar tredjeplassen. Ifølge rapporten er det mangel på fagarbeidere i 43 yrker i sektoren. Disse yrkene inkluderer programvareutviklere eller dataforskere.

Rapporten fremhever også mangelen på helsearbeidere, programvarefagfolk, utbyggere og formenn. Mangelen på arbeidskraft på disse feltene i Norge er størst av alle landene som er analysert.

Så hvordan har Norge tenkt å få bukt med dette mangelen på arbeidskraft?

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) sier de ser to måter å takle mangel på arbeidskraft på. Den første er å sikre at et tilstrekkelig antall personer får nødvendig kompetanse, opplæring eller utdanning på arbeidsmarkedet.

– Vi må bidra til at flest mulig får den kompetansen de trenger på arbeidsmarkedet, sier Anneline Teigen, NAVs viseregiondirektør for Rogaland.

Vel, den andre måten er å sikre at det gjøres mer for å hjelpe folk som allerede er på arbeidsmarkedet med å forbedre ferdighetene sine.

Utarbeidet av thelocal.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvilke sektorer av det norske arbeidsmarkedet mangler mest?

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."