Hvilke regioner i Norge er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft?

Antallet personer som kommer i arbeid i Norge fra andre land har økt kraftig siden 2003, og enkelte deler av landet er mer avhengig av utenlandsk arbeidskraft enn andre. Dette er konklusjonene i en fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Ifølge SSB er andelen utenlandske arbeidstakere i Norge firedoblet mellom 2003 og 2020, fra 2 % til 8 %.

Inkludert innvandrere fra andre nordiske land stiger dette tallet til ti prosent. Statistikken inkluderer de som regelmessig reiser fra et annet land for å jobbe i Norge, har fått arbeidstillatelse i landet, eller har oppført arbeid som årsak til å flytte til Norge.

Som statistisk analyse viser, er Viken fylke, som har størst befolkning i Norge, også den regionen i Norge som er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Innvandrere som jobber i Viken fylke utgjør 9,9 %. av alle ansatte. Den nest største delen av fylket målt i arbeidskraft er Rogaland. Det tredje mest avhengige fylket i landet er Møre og Romsdal.

I Oslo fylke er 9,3 % av den utenlandske arbeidsstyrken sysselsatt. av alle ansatte. Den laveste andelen utlendinger i det lokale arbeidsmarkedet finner vi i regionene Adger, Innlandet og Trøndelag.

I alle avdelinger er andelen utenlandske arbeidstakere høyere enn kvinner.

Sammenlignet med lokalbefolkningen finnes majoriteten av den utenlandske arbeidsstyrken i sektorer som bygg, forretningstjenester, overnatting og catering. Viken fylke, som har størst andel utenlandske arbeidstakere, er også landet når det gjelder antall byggetillatelser i fjor.

Polakker utgjør den største andelen av alle arbeidsinnvandrere og pendlere. Den nest største andelen utenlandske arbeidere er litauere, etterfulgt av svensker.

Utarbeidet av thelocal.no.

Som? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvilke regioner i Norge er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft?

sfgdfg

Rosalind Boyd

"Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic."