Hvilke norske regioner er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft?

Antall personer fra andre land som jobber i Norge har økt betydelig siden 2003, og enkelte deler av landet er mer avhengig av utenlandsk arbeidskraft enn andre. Dette er konklusjonene i en studie nylig presentert og utført av Statistisk sentralbyrå.

I følge data fra Statistisk sentralbyrå har andelen utenlandske arbeidstakere i Norge mellom 2003 og 2020 firedoblet seg – fra 2 % til 8 %.

Inkludert innvandrere fra andre nordiske land stiger dette tallet til ti prosent. Statistikken inkluderer de som regelmessig reiser fra et annet land til Norge for å jobbe, har fått arbeidstillatelse i landet, eller har oppgitt arbeid som grunn for å flytte til Norge.

Som analysen av statistiske data viser, er også Viken fylke, som har størst befolkning i Norge, den norske regionen som er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Innvandrere som jobber i Viken fylke representerer 9,9 %. av alle ansatte. Fylket med nest størst andel utenlandsk arbeidskraft er Rogaland. Det tredje mest avhengige fylket i landet av utenlandsk arbeidskraft er Møre og Romsdal.

I Oslo fylke kommer 9,3 % av arbeidsstyrken fra utlandet. av alle ansatte. Den minste andelen utlendinger som deltar i det lokale arbeidsmarkedet er registrert i regionene Adger, Innlandet og Trøndelag.

I alle fylker er andelen mannlige utenlandske arbeidstakere høyere enn kvinners.

Den største andelen arbeidere, sammenlignet med lokalbefolkningen, utgjøres av utenlandsk arbeidskraft i sektorer som bygg og anlegg, forretningstjenester, overnatting og servering. Viken fylke, som har størst andel utenlandske arbeidere, leder også landet i antall byggetillatelser i fjor.

Polakker representerer den største andelen av alle arbeidsinnvandrere og arbeidstakere som regelmessig reiser for å jobbe fra utlandet. Den nest største andelen utenlandske arbeidstakere er litauere, etterfulgt av svensker.

Drevet av thelocal.no.

Likte du? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvilke norske regioner er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft?

sfgdfg

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."