Hvilke endringer kan stortingsvalgresultatet bety for Norge?

Arbeiderpartiet og venstreopposisjonen vant det norske stortingsvalget mandag. Og hvilke endringer kan den nye regjeringen medføre for utlendinger bosatt i Norge? De kan forutses ved å analysere Arbeiderpartiets førvalgsløfter.

John Gahr Støre bør bli ny norsk statsminister.

Arbeiderpartiet med ham i spissen har lovet å øke antallet heltidsjobber, heve skatten på toppinntektene og kutte utslippene med 55 % i løpet av et tiår. og blant annet lette tilgangen til et første boliglån.

Hvordan den nye regjeringskoalisjonen erstatter Norge vil imidlertid i stor grad avhenge av JG Støres evne til å forene arbeidet til alle partiene i koalisjonen.

Innbyggerne trenger nok ikke forvente store endringer i dagens situasjon, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

– Det blir skatteøkninger og andre prioriteringer, men den samlede størrelsen på det offentlige budsjettet vil ikke være mye forskjellig fra hva dagens regjering ville ha beholdt, sa Haugland.

Vel, hvordan kan noen av Arbeiderpartiets løfter påvirke livet?

Flere faste fulltidsstillinger

Arbeiderpartiet har lovet å omstille norsk arbeidssektor. Han lovet å øke antall faste heltidsjobber og redusere deltidsjobber, og dermed holde deltidsbefolkningen trygg.

Partiet fastsetter at arbeidsgivere må bevise at en deltidsansatt vil være bedre egnet til en ledig stilling enn en heltidsansatt.

I tillegg er Arbeiderpartiet forpliktet til å bedre arbeidsforholdene og styrke fagforeningene.

Skatter

Hovedendringen vil være at partiet har lovet å redusere inntektsskatten for alle med inntekt under £750.000. For folk som tjener mer, vil skattene gå opp. Arbeiderpartiet sa i utgangspunktet at åtte av ti ville betale mindre skatt. For et betydelig antall nyankomne kan dette bety høyere inntekter.

Entreprenører, entreprenører, frilansere

Ap har lovet å forenkle prosessen med å etablere en bedrift og forbedre dagens system for å gjøre det mer gunstig for selvstendig næringsdrivende. Partiet ga imidlertid ikke detaljer om hvordan dette ville gjøres, bortsett fra å redusere byråkratiske prosesser.

Skaffer bolig

Arbeiderpartiet jobber for å heve lånerammene så flere kan få boliglån. Partiet forklarte også at kommunene må bidra til å legge til rette for kjøp av første bolig og studentboliger.

Det ble imidlertid ikke gitt spesifikke data om økningen i lånerammene.

Klimaspørsmålet

Arbeiderpartiet spår at Norge skal bli et klimanøytralt land innen 2050 og redusere sine utslipp med 55 % under 1990-nivået.

Partiet har også lovet å sørge for at drivstoffavgifter og avgifter er geografisk differensiert, og dermed sikre at utslippsreduksjonspolitikken er sosialt og geografisk rettferdig.

Dette vil gi et insentiv for folk som bor i distriktene i Norge der grønnere reiseformer – som kollektivtransport og elbiler – i dag ikke brukes effektivt.

Det ble også lovet å øke støtten til grønn energi og gjennomføre skattereform som vil gjøre det å være miljøvennlig mer attraktivt for næringslivet.

barnepass

Arbeiderpartiet har lovet at barnehager og barnehagetilbud i Norge skal bli mer tilgjengelige. Det er gitt løfter om å senke kostnadene for barnepass og øke rabattene for foreldre som oppdrar flere barn.

Utarbeidet av thelocal.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvilke endringer kan stortingsvalgresultatet bety for Norge?

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."