Hva bør du vite om de nye koronavirusrestriksjonene i Sverige?

Nye koronavirustiltak trer i kraft i Sverige onsdag. Her er det du trenger å vite om dem.

Hvor lenge vil de nye tiltakene gjelde?

De nye tiltakene forventes å vare til midten av februar, men vil bli vurdert annenhver uke, sa Folkehelsedirektoratet. Målet er å oppheve restriksjonene ettersom vaksinasjonsraten øker etter hvert som helsesituasjonen stabiliserer seg.

Nye tiltak som trer i kraft 12. januar:

 • Offentlige arrangementer i lokalene, hvis mer enn 20 personer er tilstede, kan kun finne sted dersom alle deltakere sitter, det er ingen grupper på mer enn åtte personer og gruppene er adskilt med mer en meter. Et unntak gjelder religiøse ritualer, hvor deltakere kan stå. Vaksinepass vil blant annet kreves for arrangementer som involverer mer enn 50 personer.
 • Vaksinasjonspass er obligatoriske for messer og utstillinger med mer enn 50 personer. Lokaler er også underlagt arealbehov på 10 kvadratmeter per person.
 • Barer og restauranter er stengt frem til kl. 23.00. Besøkende kan ikke sitte, det kan være maksimalt åtte personer i en gruppe, og det er nødvendig å holde metroavstand mellom gruppene.
 • Voksne bør begrense antall «nære kontakter» innendørs – unngå sammenkomster som selskaper eller store middagsselskaper. Tidligere anbefalinger om å unngå samlinger, respektere avstander, jobbe hjemmefra og ikke bruke offentlig transport i rushtiden forblir gyldige.
 • Frem til 31. januar. innendørs sportsleirer er forbudt. Trening og konkurranser som foregår i normalsesongen kan arrangeres i henhold til risikoreduserende tiltak.
 • Universitetene er ikke pålagt å gå over til fjernundervisning på heltid, men kan bruke fjernundervisning som et verktøy for å redusere trengsel. Undersøkelser kan være rutinemessige med risikoreduserende tiltak.

Begrensninger og anbefalinger som fortsatt gjelder:

 • Hold avstand og unngå overfylte steder.
 • Hvis mulig, arbeid hjemmefra, med mindre arbeidets art krever at du er på arbeidsplassen.
 • Langdistansetransport bør begrenses til seter.
 • I offentlig transport, hvis en avstand ikke kan respekteres, anbefales det å bruke maske.
 • I butikker, fritidssteder, kulturarrangementer skal det reserveres en plass på 10 kvadratmeter til én person. Unntaket gjelder barneaktiviteter, som trening og konkurranser.
 • På skolene kan klasser kontaktes. Det bør iverksettes tiltak for å begrense smittespredningen ved å tilbringe så mye tid som mulig utendørs, unngå store innendørssamlinger og forhindre at klasser blandes.

Tiltak som skal iverksettes i fremtiden:

I tillegg til de ovennevnte tiltakene har Folkehelseetaten bedt regjeringen om å innføre disse begrensningene (dette krever juridisk vedtak). Den nøyaktige datoen da de kan tre i kraft er ikke spesifisert:

Private arrangementer i leide lokaler er begrenset til 20 deltakere.
Offentlige arrangementer i lokalene er begrenset til 500 deltakere og vaksinepass kreves.
Reiseproblem: Plikten til å rapportere negativ koronavirustest til utenlandske besøkende må oppheves, men koronapasset for voksne gjeninnføres.

Utarbeidet av thelocal.se.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hva bør du vite om de nye koronavirusrestriksjonene i Sverige?

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."