Girteka søker å vise kabotasjeregel i norsk domstol

Foto av Judita Grigelyts (V)

Girteka anser bøtene som lave, men forsøker å forsvare sin posisjon i retten.

Girteka Logistics, det største litauiske veitransport- og logistikkkonsernet i Norge, saksøker landets rettshåndhevelsesselskap for ulovlig transport av varer til Norge. Girteka avviser anklagene og har anket bøtene som er ilagt i retten.

Ifølge den norske portalen frifagbevegelse.no skal tingretten i Sogns og Fjurdans åpne saken 4. april.

Ifølge norske myndigheter har Girteka og datterselskapet Girmeta gjentatte ganger utført kabotasje (overføringer til territoriet til et annet land V) i Norge i strid med reglene for denne virksomheten. Elleve tiltalte for ulovlig dyrking i Norge i 2019-20 er siktet for drukkenskap.

Ifølge Simonas Bartkus, markeds- og kommunikasjonssjef i Girteka, forventer selskapet at norske domstoler avgjør hvordan disse overføringsdokumentene skal håndteres forsvarlig.

Vi er svært positive til domstolens tilnærming, da vi mener bøtene ble gitt for uriktige internasjonale overføringer fremfor kabotasjeoverføringer. Bøtene som blir ilagt er relativt små, men vi forsvarer dem for å bringe mer åpenhet og integritet til det norske markedet, noe som var viktig for oss i kommentaren.

Vi fortsetter å operere i dette landet og oppfyller våre forpliktelser overfor våre kunder og samarbeidspartnere, uavhengig av sakens slutt.

Ifølge S. Bartkus er hovedaktiviteten til Girteka Logistics internasjonale forsendelser innenfor Europa, men i noen tilfeller, når lokale forskrifter tillater det, utfører selskapet også lokale forsendelser, også kalt kabotasje.

På grunn av den spesielle geografien til det norske landet ligger de helt danske lasteplassene sør i landet og lasteplassene nord i landet. På grunn av plassmangel på veiene utfører danske lastebiler også kabotasjeoverføringer innenfor Norge, og sikrer forsyning av viktige produkter og varer, sa Bartkus.

Han innrømmet at Girmetas lastebiler hadde blitt straffet for uriktige kabotasjedokumenter.

Vi har forsøkt å avklare hvordan disse overføringene skal dokumenteres ordentlig ved å øke åpenheten i overgangsmarkedet i Norge, sa Bartkus.

Ifølge frifagbevegelse.no klarte ikke Girteka i noen tilfeller å bevise at hun hadde lisens til å drive husdyrhold i Norge.


Gjengivelse av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder.