Girteka saksøker Norge for påstått ulovlige forsendelser

Ifølge norsk portal frifagbevegelse.no skal Sogn og Fjordane tingrett åpne saken 4. april.

Ifølge norske tjenestemenn har Girteka og datterselskapet Girmeta gjentatte ganger utført kabotasje i Norge i strid med reglene. Girtekai er siktet for elleve tilfeller av ulovlig transport i Norge i 2019-20.

Ifølge Simonas Bartkus, markeds- og kommunikasjonssjef i Girteka, forventer selskapet at norske domstoler avklarer hvordan dokumenter for slike forsendelser skal håndteres forsvarlig.

«Vi er svært positive til rettssaken som kommer for domstolene, da vi mener at bøtene er utformet feil for internasjonal og ikke for kabotasjevirksomhet.(…) Bøtene som er ilagt er relativt lave, men vi utfordrer dem i for å bringe mer åpenhet og klarhet til det norske markedet, noe som er viktig for oss, sa S. Bartkus i en kommentar til BNS.

«Vi fortsetter å operere i dette landet og oppfyller våre forpliktelser overfor våre kunder og partnere, uavhengig av slutten på denne saken,» la han til.

Hovedaktiviteten til Girteka Logistics er ifølge S. Bartkus internasjonal transport i Europa, men i noen tilfeller, der lokale forskrifter tillater det, driver selskapet også lokal transport, også kalt kabotasje.

«På grunn av den spesielle geografien til det norske landet er landingsplasser svært ofte sør i landet og landingsplasser nord i landet. Av denne grunn, for ikke å kjøre på tomme veier, frakter våre lastebiler ofte også ut kabotasjetransport i Norge, for å sikre forsyningen av viktige produkter og varer, forklarte Bartkus.

Han erkjente at Girmetas lastebiler hadde blitt straffet for uriktige kabotasjedokumenter.

– Vi har forsøkt å finne ut hvordan disse forsendelsene skal dokumenteres på riktig måte og øke åpenheten i transportmarkedet i Norge, sa Bartkus.

Ifølge frifagbevegelse.no kunne ikke Girteka føre bevis for at de hadde konsesjon til å drive innenrikstjenester i Norge i de identifiserte tilfellene.

Kilde: SNB

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."