Forsterkning av NATOs frontstyrker fra Norge ankom Litauen

I følge nasjonal forsvarsminister Arvydas Anušauskas er styrkingen av NATOs frontlinjekampgruppe i Litauen av særlig betydning – den militære tilstedeværelsen til de allierte i Litauen er den viktigste avskrekkende faktoren.

«Den nåværende sikkerhetssituasjonen krever en ekstra respons, så vi trenger snarest forsterkninger fra Norge. Å styrke forsvaret vårt er en tydelig demonstrasjon av de alliertes forpliktelse til vår sikkerhet,» sa minister Anušauskas.

Fra og med 2017 har ca. 140 norske soldater utstyrt med «Leopard 2 A4»-stridsvogner og «CV 90 30 Mk IFV» infanterikampkjøretøyer og støtteelementer så langt tjenestegjort i frontstyrkebataljonen tyskledet NATO i Litauen.

Vanligvis tjener rundt 1200 allierte tropper i Rukla på en rotasjon, men for tiden er NATOs frontstyrker kampgruppe forsterket med ytterligere 350 tropper, som Tyskland har besluttet å deployere til Litauen. Med Russlands invasjon av Ukraina og økende spenninger i regionen, sender Nederland ytterligere 70 soldater til kampgruppen.

«Hvert land som har bidratt med styrker til kampgruppen til NATOs frontalstyrkebataljon øker disse evnene,» sa minister A. Anušauskas.


Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."