Forsterkning av NATOs fremre styrker fra Norge ankom Litauen

Norge utplasserer ytterligere militære kapasiteter til Litauen for å forsterke NATOs Forward Battle Group i Rukla. I dag ankom en ytterligere 60-manns norsk mekanisert infanterienhet med ekstra støtteelementer til Litauen.

Ifølge nasjonal forsvarsminister Arvydas Anušauskas er styrkingen av NATOs fremre kampgruppe i Litauen av særlig betydning – de alliertes militære tilstedeværelse i Litauen er den viktigste avskrekkende faktoren.

«Den nåværende sikkerhetssituasjonen krever en ekstra respons, derfor er ankomsten av forsterkninger fra Norge ekstremt nødvendig for oss. Forsterkningen av vårt forsvar er et tydelig bevis på de alliertes forpliktelse til å sikre vår sikkerhet,» sa minister A Anušauskas.

Siden 2017 har rundt 140 norske soldater utstyrt med Leopard 2 A4-stridsvogner og CV 90 30 Mk IFV infanterikampvogner og støtteelementer tjenestegjort i NATOs Forward Forces Bataljon i Litauen.

Vanligvis, under en rotasjon, tjener rundt 1200 allierte soldater i Rukla, men for tiden har NATOs frontlinjekampgruppe blitt forsterket med ytterligere 350 soldater, som Tyskland har besluttet å utplassere i tillegg i Litauen. Etter Russlands angrep på Ukraina og økende spenninger i regionen, sender Nederland også 70 ekstra soldater til kampgruppen.

«Hvert land som har tildelt styrker til NATOs Advanced Forces Battalion Battle Group øker disse evnene,» sa minister A. Anušauskas.

Foto av Department of National Defence.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."