Forskere som har studert hjernen har oppdaget en veldig unik funksjon: de har forklart hva som skjer når du glemmer noe

Trinity College Scholars presenterte en teori om at det å glemme kanskje ikke er en feil, men en funksjonell egenskap ved hjernen som hjelper den med å samhandle dynamisk med omgivelsene. Derfor er det nyttig å glemme visse ting og hjelper en person til å oppføre seg mer fleksibelt og ta mer optimale beslutninger, ifølge college-nettstedet.

I følge denne teorien, hvis minnene ble ervervet under omstendigheter som ikke helt samsvarer med det nåværende miljøet, er det nyttig å glemme dem og personen vil være i stand til å forbedre situasjonen sin. Med andre ord vil kunne motta nye «instruksjoner» for livet under nye omstendigheter.

Forskere visste fra tidligere studier at hvis glemsel skjer på grunn av tap av informasjon, kan det noen ganger forklares med en endring i tilgjengeligheten til minner i stedet for tapet. Forfatterne antok at dette skyldes en omorganisering av hjernekretsløp som bytter mellom samlinger av nevroner kalt «engramceller» som lagrer minner.Hjernen

Det vil si at selve minnene forblir, men de kan ikke lenger aktiveres, på samme måte hvis en person glemmer koden til safen der informasjonen er lagret.

«Fordi frekvensen av glemsel påvirkes av miljøforhold, antar vi at glemsel faktisk er en form for læring der tilgjengeligheten av minne varierer avhengig av miljøet og dets forutsigbarhet», forklarte Paul Frankland, medforfatter av artikkelen.

Denne teorien kan føre til nye behandlinger for Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer preget av progressivt hukommelsestap. Forfatterne av artikkelen mener at naturlig glemsel er en reversibel prosess, så det er nødvendig å finne måter å håndtere denne prosessen på.

Det bør bemerkes at forskere allerede har vist tidligere at for å glemme noe, må hjernen jobbe mye hardere enn når man husker ny informasjon.

Kilde: https://www.tcd.ie/news_events/articles/why-do-we-forget-new-theory-proposes-forgetting-is-actually-a-form-of-learning/

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."