Forskere har gjort en spennende oppdagelse om jordens opprinnelse: De sier at planeten ikke ble dannet som tidligere antatt

«Den rådende teorien innen astrofysikk og kosmokjemi er at jorden ble dannet av kondritiske asteroider,» sa Paolo Sossi, som ledet studien, i en uttalelse. – Dette er veldig små blokker av stein og metall, de dannet seg veldig tidlig i solsystemet. Denne teorien er tvilsom fordi enhver blanding av disse kondrittene ikke kan forklare den nøyaktige strukturen til jorden, siden den inneholder langt færre lette og flyktige elementer som hydrogen og helium.»

Derfor trodde forskerne at disse lettere elementene kan ha fordampet på grunn av de høye temperaturene som rådet under akkresjonen. Dessverre er denne teorien tvilsom fordi den ikke forklarer hvorfor jorden er rik på lette isotoper av kjemiske elementer.

Dermed mistenker P. Sossi og hans kolleger at jorden ikke kan ha blitt dannet fra kondritiske asteroider, men fra planetesimaler. Planetesimals – små steiner; deres kjemiske sammensetning avhenger av temperaturen som påvirker dem, så forskjellige planeter har dannet seg avhengig av deres avstand fra solen.

For å teste hypotesen deres utførte forfatterne av studien flere simuleringer: de observerte kollisjoner mellom tusenvis av planetesimaler i det tidlige solsystemet. I følge deres modell førte samspillet mellom Jupiter og Saturn til at sistnevnte beveget seg mot solen og deretter bort, og dermed spredte planetesimalene [protoplanetiniame dujų ir dulkių diske] og tallrike kollisjoner mellom planetesimaler av forskjellige kjemiske sammensetninger fant sted for å danne dagens Jord, Mars, Venus og Merkur.

I en kommentar til resultatene av simuleringene sa forskerne at nå «ikke bare har vi en mekanisme som bedre forklarer dannelsen av jorden, men vi kan også forklare dannelsen av andre steinete planeter.»

Det er strengt forbudt å bruke informasjon publisert av DELFI på andre nettsteder, medier eller andre steder eller å distribuere materialet vårt i noen form uten samtykke, og hvis samtykke innhentes, er det nødvendig å kreditere DELFI som kilde.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."