Forferdelig funn funnet i Mexico: underjordisk – spor etter et blodig spansk angrep, et tårn av menneskehodeskaller og en offersamling

Det meksikanske kulturdepartementet presenterte denne uken for publikum resultatene av utgravningene nær den nåværende Garibaldi-plassen. Etter erobringen av Tenochtitlan, sannsynligvis mellom 1521 og 1610, bestemte stammene som bodde i Mexico seg for å ofre slutten av livet og syklusen til sin egen sivilisasjon, ifølge en rapport publisert av Kulturdepartementet.

«Vi klarte å finne bilder av slangehoder. Fra ikonografien er det kjent at det fantes tre typer slanger – ild, jord og vann. Analyse av ikonografiske og biografiske data tyder på at disse hodene sannsynligvis tilhører vannslanger. Det er fornuftig at de nettopp ble funnet på denne typen steder. Tross alt er det en lagune her som stadig samler vann. Slike røkelsesbrennere ble brukt i ritualer, sier arkeolog Mara Becerra Amezcua.

Det indre rommet der ritualene ble utført er på en dybde på rundt fire meter, ifølge arkeologer som analyserte den utgravde gjenstanden i tre måneder. Blant gjenstandene som ble funnet er 13 røkelsesbrennere, fem skåler, en kopp, en tallerken og en gryte med rester av et kremert skjelett.

Et imponerende funn ble oppdaget 500 år etter den spanske erobringen. For å feire dette jubileet, lanserte den meksikanske regjeringen byggingen av en kopi av det viktigste aztekiske tempelet i det sentrale Mexico.

I løpet av de siste årene har en rekke eldgamle funn blitt oppdaget i det meksikanske byområdet, noe som i stor grad utvider forståelsen av den aztekiske sivilisasjonen. Det bør nevnes fragmentene av det seremonielle stedet, den gyldne ulven som ble brukt i offerritualer og tårnet av menneskehodeskaller.

Meksikansk president Andres Manuel Lopez Obrador har forsøkt å kreve at Spania og Vatikanet ber om unnskyldning for menneskerettighetsbrudd begått under erobringen i regionen der Mexico nå ligger.

Det er strengt forbudt å bruke informasjonen publisert av DELFI på andre nettsteder, i media eller andre steder, eller å distribuere vårt materiale i noen form uten samtykke, og dersom samtykke er innhentet, må DELFI oppgis som kilde.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."