For norsk torsk – skjebnen til baltiske slektninger

Det er stadig mer anerkjent at torsken i Østersjøen og andre farvann forsvinner på grunn av klimaendringer – vannet blir for varmt for dem.

Fiskekulturen vil forsvinne

Torsk har skapt alvorlig bekymring i Norge. Dette rammer også delvis litauere. Noen av dem, både de som jobbet i Norge og de som hadde det gøy der, dro på fiske etter torsk og annen fisk.

Norske fiskere har allerede begynt å slå alarm om nedgangen i gyting av torsk nær landets kyster.

Tromsø Havforskningsinstitutt har publisert en offisiell rapport om global oppvarming og dens innvirkning på norske kyster. Prognosen er ikke betryggende. I fremtiden kan fiskesteder og dens kultur skapt gjennom århundrer som Lofoten, Vesterolen, Senja begynne å forsvinne, fordi det ikke blir mer torsk ved kysten.

Det ville vært utrolig, for litauiske industrifiskere som fisket i Norskehavet for 40 år siden husker garn fulle av torsk. Og dette skjedde til tross for at sovjetiske fiskere på den tiden ikke fikk fiske nærmere Norges kyster.

Historie: En tusenårig tradisjon tilbake til vikingtiden, tørking av torsk på norskekysten. Foto av «Lofoten.no».

Torsk vil migrere til Russland

Norske forskere spår at etter hvert som klimaet varmes opp, vil gyteområdene for torsken bevege seg langt nordover fra norskekysten til Barentshavet.

Dette skjer allerede nå. Det legges merke til at voksen torsk stadig oftere svømmer mot Nord-Norge for å gyte.

Norsk torsk vil havne i Russland – nær Murmansk og utover. Kanskje blir noen av dem på de nordligste kystene av Finnmark. Denne endringen bør skje gradvis over femti år.

Torskefiskesesongen i Norge ligner på gjeddefiske i Litauen.

Ifølge forskere ved Havforskningsinstituttet i Tromsø er det ingen grunn til å tro dette. De fant ut at spådommene er ganske nøyaktige. Tilbake i 1990 ble det observert at hav og hav ble varmet opp. En mulig tidslinje for global oppvarming og dens innvirkning på miljøet er etablert. Da er spådommene nesten helt oppfylt.

Imponerende stor torsk

Tapet av torsk ville vært et stort tap for Norge. Fisket deres gir ham rundt 22,7 milliarder hvert år. NOK (ca. 2,3 milliarder euro) i omsetning. Lofotfiskerne alene selger rundt 1 milliard torsk hvert år. norske kroner (ca. 99 millioner euro).

Etter hvert som torsken beveger seg nordover, kan det oppstå en konflikt om torskefiske mellom Norge og Russland ettersom den arktiske regionens fiskeriforvaltningssystem og kvoter må gjennomgås.

Selskap: Torsk er en av Norges viktigste marine fangster. Foto av «Lofoten.no».

I dag er torskefisket i Lofoten, Westfalen og andre kyster ved Tromsø det største torskefisket i Norge og det største i verden. Det foregår fra januar til april.

En slik fiskesesong ligner på hvittingfiske i Litauen. Fiskeperioden og levemåten til fisken er lik. I Norge fanges torsk, i likhet med hvitting i Litauen, av fiskere når det gjelder gyting. Nordsjøtorsk er, i likhet med hvitting, trekkende.

Etter at torsken gyter utenfor norskekysten driver yngelen deres inn i Polhavet der de vokser opp, og når de er 3-4 år reiser de til norskekysten, akkurat som foreldrene gjorde. Torsk av imponerende størrelser fanges utenfor kysten av Norge. En 20 år gammel fisk kan bli opptil 2 m lang og veie 50-60 kg.

Gillian Webster

"Subtly charming thinker. Organizer. Creator. Dedicated zombie geek. Web guru. Certified communicator."