Flertallet av litauere født i går i Europa

Panorama av Vilnius. Foto av Judita Grigelyts (V)

Fjorårets folke- og boligtelling viser at antallet personer født i Vest-Europa og antall personer født i post-sovjetiske land øker i Litauen, sa det litauiske statistikkkontoret tirsdag.

Ifølge ham er 155 600, eller 5,5 % av befolkningen, født i utlandet, hovedsakelig i europeiske land.

131 100 eller 84,2 % av alle utenlandsfødte ble født i Russland, Hviterussland og Ukraina. Dette er mer enn en tidel mindre enn dataene fra forrige undersøkelse.

Sammenligner man folketellingsdata fra 2001 og 2021, var antallet fastboende i Litauen født i post-sovjetiske republikker 63 700 eller 11,3 prosentpoeng, ifølge rapporten.

Den sier at det har vært en betydelig økning i fødsler i Norge, Storbritannia og Irland sammenlignet med folketellingen i 2011. henholdsvis 2000 eller 8,2 ganger, 7800 eller 5,1 ganger og 1800 eller 3,1 ganger.

Statistikk viser at i alle kommuner er situasjonen med antall utenlandsfødte forskjellig, men Visaginas er forskjellig, mye mer enn en annen innbygger ble født utenfor Litauen.

12,2 % av befolkningen født utenfor Litauen bor i Alininkys distriktskommune, 10,5 % i distriktskommunen, 10,3 % i Klaipda bykommune.

I elleve kommuner var fødselsraten i Russland 50 % og over hver.

I kommunene Alininkai, Venioni og Vilnius var mindre enn en fjerdedel av alle utenlandsfødte født i Russland.

I disse kommunene er den største andelen utenlandsfødte i Hviterussland mer enn 50 % hver.

Høy slip

I følge statistikkavdelingen avslørte folketellingen som ble utført i fjor også at den litauiske befolkningen sjelden bytter bosted 2 589 000 eller 92,9 % av befolkningen bodde på dette bostedet før folketellingen.

Mennene byttet bosted til Danmark.

Litauiske innbyggere mellom 25 og 44 år skiftet bosted mest, mens de på 60 år og over bodde minst.

De største innbyggerne var fylkene Panevis, iauli og Teli og Visaginas kommune. Marijampols fylke hadde den største befolkningen som bodde i en annen litauisk by eller landsby eller i utlandet.

Beboerbefolkning bosatt andre steder i Litauen (180 700), annenhver innbygger kom til å bo permanent i Vilnius by (25 400), Kaunas by (16 100), Vilnius distrikt (13 500), Kaunas distrikt (10 100), Klaipda by (7 200), Klaipda distrikt (6 700), Kaiiadori-distriktet (4 200), iauli og Marijampolė bykommuner (4 000 hver).

Befolkningsmangfold

I følge avdelingen for statistikk har antallet innbyggere fra andre land som bor i Litauen økt i løpet av tiåret.

I fjor ble det registrert at 133 litauiske statsborgere bodde i Litauen, i 2011 108.

Guinea, Kenya, New Zealand, Palestina, Panama, Singapore, Sudan, Zimbabwe og andre bodde også i Litauen.

99,4 % av landets befolkning er litauiske statsborgere.

I løpet av tiåret steg antallet ikke-borgere fra 4100 til 8300.

2200 fastboende i Litauen hadde ikke statsborgerskap, i 2011 var det 2400. Hovedsakelig personer på 45 år og over.

99,8% av alle innbyggere født i Litauen hadde litauisk statsborgerskap, 85,7% av utenlandsfødte innbyggere hadde litauisk statsborgerskap, 4,1% hadde russisk statsborgerskap, 1,8% hadde hviterussisk statsborgerskap og 1,6% hadde ukrainsk statsborgerskap.

De fleste med hviterussisk, russisk og ukrainsk nasjonalitet bodde i Vilnius kommune, henholdsvis 53,8 %, 35,3 % og 37,2 % av alle nasjonaliteter.

Kommunen Visaginas skilte seg ut for å ha den største andelen av befolkningen med en annen nasjonalitet. Hvert tiår i Visaginas kommune var statsborger i en annen stat.


Gjengivelse av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS».

Velg selskapene og temaene som interesserer deg. kilder.