Fintech HUB LT-foreningen har fått nytt styre

Asta Grigaityt. Personlig arkivbilde

Fintech HUB LT, paraplyorganisasjonen til lisensierte fintech-selskaper i Litauen, har valgt et nytt styre bestående av 8 personer og styreleder.

Stillingen til Fintech-ekspert Asta Grigaityt, som har jobbet med finans i mer enn et tiår, er annonsert i organisasjonens rapport.

Titas Budrys, som har vært styreleder i Fintech HUB LT siden 2019, hadde også stillingen.

De siste årene har A. Grigaityt jobbet i Bank of Litauen med en betalingsmarkedsinfrastruktur med CENTROlink detaljbetalingssystemet, som åpnet det sentralbankdrevne betalingssystemet for Fintech-selskaper, og skapte like muligheter til å konkurrere med bankene.

Fintech HUB LT vil fortsatt bidra aktivt til at Litauen vil opprettholde sitt lederskap innen fintech ikke bare i den baltiske regionen, men også i hele EU, siterer A. Grigaityt i rapporten.

Også valgt til Fintech HUB LT-styret er Titas Budrys, styremedlem i Seven Seas Finance, Inga Karulaityt-Kvainauskien, partner og advokat ved ECOVIS ProventusLaw, Erika Maslauskait, Chief Commercial Officer i Niculipe, Alexandre Pinot, Fin-Ally! direktør og direktør, Saulius Raceviius, direktør og direktør for Fronteria Financial Advisory Services, Paulius Tarbnas, direktør i NEO Finance. Det sist valgte medlemmet velges ved særskilt avstemning, idet de to kandidatene har oppnådd like mange stemmer under valget.

Rådet gjenvalgte også Vaiv Amul, lederen av foreningen, for en ny toårsperiode.

Fintech HUB LT samler for tiden 60 deltakere fra Fintech-sektoren i Litauen.

2021, publisert i det britiske magasinet Wealth & Finance. Ved Fintech Awards ble Fintech Hub LT anerkjent som den mest progressive foreningen i Fintech-sektoren i de baltiske statene.

I 2021 mer enn doblet Fintech HUB LT medlemsinntektene sammenlignet med 2020 og utgjorde 167 millioner. EUR. Mengden betalingstransaksjoner doblet seg også til 46 milliarder. EUR.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. kilder.

Rosalind Boyd

"Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic."