Europaparlamentet har startet prosessen med å endre EU-traktaten
Foto av Dwi Anoraganingrum (IMAGO/Scanpix).

Torsdag vedtok MEP-er en resolusjon som ber Rådet for europeiske ledere starte prosessen med å endre EU-traktaten.

MEP-medlemmer har bedt om endringer i EU-traktatene på områder som er viktige for innbyggerne. De har forsøkt å reformere avstemningsprosessen i EUs råd og gå fra enstemmighet til kvalifisert flertall på mange områder.

EP-resolusjonen ble støttet av 355 EP-medlemmer, 154 mot og 48 avsto.

Samtidig forsøkte MEP-er å gi EU kompetanse på områdene grenseoverskridende helsetrusler, effektivt energiforbruk og utgangen av krisen i energiunionen basert på fornybar energi, forsvar og økonomisk og sosial politikk. De tar sikte på å implementere bestemmelsene i European Social Justice Framework og Social Progress Protocol, for å støtte styrkingen av konkurranseevnen og motstandskraften til EU-økonomien, for å oppmuntre til investeringer i et nytt sosialt ansvarlig, digitalt og digitalt, ifølge pressemeldingen av EP.

MEP-medlemmer krever også initiativ til EU-lovgivning, retten til å endre og oppheve lover og retten til å vedta EU-budsjettet. Samtidig ønsker MEP-er å styrke mekanismen for å beskytte EUs verdier, basert på artikkel 7 i EU-traktaten og EUs charter om grunnleggende rettigheter.

Det europeiske råd vil måtte ta den endelige beslutningen om inngåelsen av konvensjonen om endring av EU-traktaten med simpelt flertall. MEP-medlemmer ba om en avgjørelse på neste møte i Den europeiske økonomiske og sosiale komiteen, som finner sted i Brussel 23. og 24. april. Komiteen for konstitusjonelle anliggender i EP utarbeidet av sistnevnte vil utarbeide detaljerte forslag for å endre EU-traktaten, med tanke på neste konvensjon.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.