EU og Norge signerte en avtale om støtte til EUMAM Ukraina-misjonen

EU og Kongeriket Norge undertegnet i dag en administrativ avtale om Norges frivillige økonomiske bidrag for å støtte EUs militære bistandsmisjon til Ukraina (EUMA Ukraina) i 2023


Norges økonomiske støtte til EUs militære bistandsmisjon til Ukraina vil være et ekstra insentiv for å trene og utruste de ukrainske væpnede styrker, som fortsetter sin modige kamp mot russisk aggresjon. Sammen med våre partnere vil vi fortsette å hjelpe Ukraina på alle mulige måter så lenge det er nødvendig.

Josep Borrell, EUs høye representant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk

31. oktober Den norske regjeringen kunngjorde at den hadde besluttet å støtte EUMAM Ukraina-misjonen og å bevilge 150 millioner til den europeiske fredsfaciliteten. NOK (rundt 14,5 millioner euro) frivillig økonomisk bidrag. I dag er denne bestemmelsen offisielt bekreftet av en signatur, som garanterer at avtalen kan tre i kraft og at Norge kan bidra effektivt til trening og utrusting av de ukrainske væpnede styrkene innenfor rammen av oppdraget med EUs militære bistand.

At første gang, når et tredjeland gir et økonomisk bidrag til ETP. Det er også en bekreftelse på det Norge samarbeider tett med EU innen sikkerhet og forsvar og støtter sterkt Ukraina i å forsvare sin frihet og suverenitet.

generell informasjon

EUMAM Ukraine ble offisielt etablert i 2022. 17. oktober Formålet med oppdraget er å styrke de militære kapasitetene til de væpnede styrker i Ukraina slik at de kan forsvare Ukrainas territoriale integritet og suverenitet innenfor dets grenser internasjonalt anerkjent, samt beskytte sivilbefolkning. EUMAM Ukraine er et ikke-utøvende oppdrag som er autorisert til å gjennomføre individuell, kollektiv og spesialisert opplæring for opptil 15 000 soldater fra Ukrainas væpnede styrker på forskjellige steder på territoriet til EU-medlemsstatene.

Den europeiske fredsfaciliteten er satt til 2021. mars. for å finansiere alle militære og eksterne forsvarsaksjoner utført innenfor rammen av den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken (FUSP). Målet er å forhindre konflikter, bevare fred og styrke internasjonal sikkerhet og stabilitet. Spesielt gir den europeiske fredsfaciliteten EU mulighet til å finansiere tiltak som tar sikte på å styrke kapasiteten til tredjeland og regionale og internasjonale organisasjoner i militære og forsvarsspørsmål.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."