EU har godkjent bruk av koppevaksine for beskyttelse

EU-kommisjonen har godkjent bruken av en koppevaksine for å beskytte mot apekopper etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte apekoppeutbruddet som en folkehelsenødsituasjon av internasjonalt omfang, sa den danske legemiddelprodusenten som utviklet stoffet mandag.

«EU-kommisjonen har utvidet markedsføringstillatelsen for koppevaksinen fra selskapet Imvanex til å omfatte beskyttelse mot apekopper,» sa Bavarian Nordic i en uttalelse.

Hun legger til at et slikt tiltak ble tatt i lys av anbefalingen fra European Union Medicines Supervisory Authority.

«Godkjenningen … er gyldig i alle medlemsland i EU, samt Island, Liechtenstein og Norge,» heter det i uttalelsen.

WHO erklærte lørdag apekoppeutbruddet som en folkehelsenødsituasjon av internasjonal bekymring. Dette er det høyeste varslingsnivået som dette FN-organet kan utstede.

Tilfeller av apekopper er identifisert i 74 land. Totalt er det registrert nesten 17 000 tilfeller av denne virussykdommen.

Imvanex har vært godkjent i EU for forebygging av kopper siden 2013.

Dette preparatet har også blitt vurdert som en potensiell vaksine mot apekopper på grunn av likheten mellom dette viruset og koppeviruset.

Monkeypox er mindre farlig og mindre smittsom enn kopper, som endelig ble utryddet i 1980.

De første symptomene på apekopper er feber, hodepine, muskel- og ryggsmerter. Senere vises et utslett i ansiktet, håndflatene og fotsålene, som utvikler seg gjennom forskjellige stadier.

Siden begynnelsen av mai er det i økende grad rapportert om tilfeller av apekopper i land utenfor Vest- og Sentral-Afrika-regionen, hvor virussykdommen lenge har vært endemisk.

European Medicines Agency (EMA) foretar en vitenskapelig vurdering av legemidler og gir en anbefaling om de bør markedsføres eller ikke.

I henhold til EU-lovgivningen har imidlertid ikke EVA makt til å faktisk godkjenne salg av narkotika i forskjellige EU-land. Autoriserende myndighet er EF som, basert på anbefaling fra EVA, fatter en juridisk bindende beslutning.

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."