Etter G.: «dyret» blomstrer i utdanningssystemet, regjeringen kan ikke lenger utsette sin reform

Gediminas Imkus, styreleder i Bank of Litauen. Foto Judita Grigelyts (V).

Gediminas Imkus, sentralbanksjefen, mener at til tross for den geopolitiske og økonomiske usikkerheten, bør ikke regjeringen utsette skattereformen eller i det minste vedtakelsen av vedtaket. Ifølge ham er oljebeskatning alltid et blomstrende dyr, så det er i statens interesse å organisere det godt.

Etter vår mening er det mangler i skattesystemet vårt, vi har en veldig stor moms, vi har også husdyr, eiendomsskattegrunnlaget er også veldig smalt, og byen vår krever veldig lite miljøavgift, det er mange ting som kan og bør gjøres bedre enn før senere på fredag, sa G. imkus til journalister.

Det kan være mulig å gjøre endringer i betalingssystemet etter en stund med visse overgangsperioder, men det er umulig å diskutere og løse dette problemet. Vi må legge dem på bordet, diskutere og ta avgjørelser, la han til.

Sentralbanksjefen sier at han ikke kan rettferdiggjøre utsettelse av skattereformen, med henvisning til krigen i Ukraina, den økonomiske nedgangen og inflasjonen.

Det skjer alltid noe i livet, så vi må ta stilling til hva som er viktig for oss som stat, for et velfungerende skattesystem er grunnlaget for vår stats økonomiske stabilitet, sa G. Imkus .

G. imkus har tidligere etterlyst en diskusjon om eiendoms- og miljøavgifter, og støtter heller ikke utvidelse av merverdiavgiftskonsesjoner (moms) som utløper inneværende år.

Gintar Skaist, finansminister, sa tidlig i oktober at avdelingen hadde forberedt en overgang til skattelettelser, men mente ikke at den burde bli gjenstand for gjennomgang og aksept i den nåværende perioden med økonomisk usikkerhet. I september sa statsråden at med godkjenning fra politiske og sosiale parter kan de nye avgiftene tidligst tre i kraft fra 2024.

Tidligere hevdet makten at utdanningsreformen tidligst skulle tre i kraft i januar 2023. Men i fjor sommer, da krigen brøt ut i Ukraina og energikrisen oppsto, ble overgangen utsatt til situasjonen har stabilisert seg.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) hjelper regjeringen med å endre skattefordeler og innføre miljøavgifter.

Regjeringen avviste planene om å innføre bilavgift.


Reproduksjon av informasjon fra BNS nyhetsbyrå i offentlige nyhetsmedier og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS» er forbudt.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.