Et godt bevart funn er oppdaget etter isbreens smelting i Norge: arkeologer har oppdaget en skinnsko som ble brukt for 3000 år siden

I motsetning til gjenstander som befant seg i sur jord eller under enorme isbreer, er gjenstander funnet i de norske iskappene ofte perfekt bevart selv etter mange tusen år – nesten intakte, udeformerte. Faktisk er isflatene ganske stabile og inneholder ikke etsende komponenter.

Nesten intakte rester av våpen, klær, tekstiler, planter og dyr er funnet i isviddene – disse funnene har bidratt til å gjenskape historien til Norge, tusenvis av år gammel.

Men nå, på grunn av klimaendringer, kan funn i iskappene bli skadet, skriver studieforfatterne. De siste tiårene har store områder med iskapper smeltet, gjenstander har dukket opp på overflaten og blitt påvirket av vær, vind, sol osv., så praktisk talt alle disse gjenstandene vil bli skadet eller ødelagt.Norges eldste sko og andre funn. Vegard Vike, Oslo kulturhistoriske museum foto.

«Basert på 2020 ble det utført en studie ved hjelp av satellittbilder, som viste at mer enn 40 prosent av de 10 isstripene, der forskjellige gjenstander ble funnet, har smeltet», – sa en av forfatterne av studien – arkeologen , er NMTU museumsmedarbeider Birgitte Skar – sitert.
Ifølge arkeologen indikerer disse tallene en trussel mot funn i isbeltene, for ikke å snakke om trusselen mot selve isen, som er et klimaarkiv.

Den smeltede fortiden

Isflekker dannes i store høyder der snø og is ikke smelter om sommeren. I motsetning til isbreer, beveger seg ikke isdekker, så frosne gjenstander forblir stabile i hundrevis eller til og med tusenvis av år. Når isen begynner å smelte, kan forskjellige gjenstander sees – perfekt bevart, som når de er frosset under isen. Dessverre kan ikke forskere samle disse gjenstandene så snart isen begynner å smelte, så det er en risiko for at miljøfaktorer skader gjenstandene.

Iskappearkeologi gir uvurderlig materiale til arkeologer som studerer eldgamle kulturer, planter og dyr i fjell- og isbreer rundt om i verden. I Norge har forskere funnet tusenvis av gjenstander som tilhører bronsealderens jeger-samlerstammer som jaktet rein i Nord-Europa og Sør-Skandinavia. Rådyr trekker til isflekkene i fjellene i sommermånedene og søker ly for varmen. Jegerne fulgte etter hjorten og etterlot seg mange gjenstander.

Den 3000 år gamle skoen, som i 2007 ble funnet i fjellområdet Jutunheimen på Sørlandet, er et eksepsjonelt funn. Skinnsko – skostørrelse 35 eller 36, så den tilhørte en kvinne eller en tenåring. De fant flere piler og en trespade nær skoen, som tydet på at det var jakt i det området.


Norges eldste sko og andre funn.  Vegard Vike, Oslo kulturhistoriske museum foto.

Norges eldste sko og andre funn. Vegard Vike, Oslo kulturhistoriske museum foto.

Omtrent 1100 f.Kr. Skoen som er laget er ikke bare Norges eldste sko, men sannsynligvis også det eldste fottøyet og plagget som finnes i Skandinavia, ifølge forskerne som fant den.

I Jutunheimen-området har arkeologer funnet enda eldre gjenstander, inkludert en 6100 år gammel pilspiss, den eldste gjenstanden som er funnet i de norske iskappene. Siden skaftet til pilen ble funnet i nærheten av skoen, mener forskere at stedet har vært bebodd i årtusener.

Studieforfatterne frykter at til tross for de eksepsjonelle funnene, kan andre kulturelle gjenstander bli uoppdaget på grunn av klimaendringer. i 2022 Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat har 364 kvadratkilometer is smeltet siden 2006 (som vil tilsvare omtrent halvparten av arealet til New York City). Hvis gjenstander fra disse stedene ikke gjenopprettes raskt, vil de sannsynligvis råtne eller bli skadet uten å repareres.

Få innlandsisar blir systematisk undersøkt i Noreg, særleg i den nordlege delen, og dei fleste blir ikkje undersøkt i det heile tatt. Forskerne foreslår å lansere et landsomfattende isdekkeovervåkingsprogram – installering av eksterne sensorer som systematisk vil overvåke isdekkene og fange opp tinte gjenstander etter hvert som de dukker opp.

«Vi trodde det ikke var liv i isen, så det gjorde ikke noe. Nå endrer holdningen seg, men vi kan ikke vente lenger – enorme områder med unikt materiale smelter og forsvinner for alltid,» sa biolog Jørgen Rosvold. underdirektør i Norsk institutt for naturforskning, en av studiens forfattere. .

Kilder:

https://www.livescience.com/bronse-age-shoe-norway-ice-patch

https://www.ntnu.no/documents/10476/1310613986/NTNU+Vitenskapsmuseet+arkeologisk+rapport+2022_3.+Glasialarkeologi+i+Norge.pdf/e40908fe-76b6-93b1-82e3-d14864830=e486483t=e4848506

Det er strengt forbudt å bruke informasjonen publisert av DELFI på andre nettsteder, medier eller andre steder eller å distribuere vårt materiale i noen form uten samtykke, og hvis samtykke innhentes, er det nødvendig å kreditere DELFI som kilde.

Anastasia Wilcher

"Creator. Subtly charming beer nerd. Devoted zombie fanatic. Writer. Wicked social media advocate."