Energitilsynet varsler at strømprisene vil holde seg høye i år

Høye energipriser, som øker levekostnadene for norske husholdninger, kan bli en selvfølge for en ny vinter, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Regjeringen sa at regjeringen burde være klar til å utvide sin økonomiske støtte.

Strømprisene i Norge har vært rekordhøye en stund, noe som byr på mange utfordringer. Høye energipriser i Norge forventes å vedvare i alle disse årene, sier Inga Nordberg, direktør for energi og rabatter i SNE.

– Nå ser vi at vi må forberede oss på høye priser – mye høyere enn det vi er vant til. Ikke bare nå, men også om sommeren og trolig neste vinter, sa I. Nordberg.

Selv om energiprisene vanligvis faller om våren og forventes å gjøre det i år, er det mer sannsynlige scenarioet at prisene vil holde seg høye gjennom hele året, sa Nordberg.

Ifølge henne bør husholdningene være forberedt på «sommerpriser som vil avvike lite fra vinterpriser».

Utsiktene for høye strømpriser på mellomlang sikt er imidlertid fortsatt usikre. Disse prisene i Norge påvirkes hovedsakelig av to faktorer: gassprisen og nedbørsnivået (regn og snø).

Den første faktoren, prisen på gass, er beheftet med usikkerhet rundt den nåværende sikkerhetssituasjonen i Ukraina, med lite vann i reservoarene og foreløpig lite snøfall i fjellene, selv om dette «kan endre seg raskt», sa Nordberg.

Regjeringen kunngjorde i januar en ytterligere økning i subsidier for strømregninger, og prosjektet som ble lansert i desember ble fornyet, og regjeringen ga opptil 55 %. strømregninger hvis spotprisen overstiger 70 euro per kilowattime. Spotprisen er bruttoprisen på energi betalt av børser og energiselskaper.

Opposisjonen og kritikerne var raskt ute med å påpeke at utkastet som ble lagt fram i desember var utilstrekkelig. Regjeringen kunngjorde da at den ikke ville dekke 80, men hele 80%. strømregninger.

Kompensasjonsplanen trådte i kraft i desember 2021 og vil løpe frem til mars i år.

På spørsmål om regjeringen bør vurdere å utvide denne kompensasjonsplanen, svarte Nordberg: «Jeg tror det vil være en av tingene som må vurderes i fremtiden».

Statistisk sentralbyrå viser også at den norske konsumprisindeksen økte med 3,2 % mellom januar 2021 og samme måned i år.

Konsumprisindeksen registrerer prisene på varer og tjenester som etterspørres av norske husholdninger.

Ifølge SSB var høyere strømpriser og nettleie blant de viktigste bidragsyterne til økningen i konsumprisindeksen. Disse prisene har økt med rundt 19,7 % i løpet av de tolv månedene fra begynnelsen av fjoråret til begynnelsen av dette året.

Hvis ikke regjeringen hadde fått på plass en plan for å kompensere inntil 80 % ifølge SSB. strømregningen, vil denne økningen være nær 70 %.

Utarbeidet av thelocal.no og nrk.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Energitilsynet varsler at strømprisene vil holde seg høye i år

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."