Energitilsynet advarer om at strømprisene vil holde seg høye i år

Høye energipriser, som øker levekostnadene for norske husholdninger, kan bli uunngåelig neste vinter, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ifølge tjenesten bør regjeringen være klar til å utvide økonomisk støtte.

Strømprisene i Norge har vært rekordhøye en stund, noe som byr på mange utfordringer. Høye energipriser i Norge forventes å vedvare ut i år, sier Inga Nordberg, direktør for energi og rabatter i NVE.

– Nå merker vi at vi må forberede oss på høye priser – mye høyere enn det vi er vant til. Ikke bare nå, men også i sommer og trolig neste vinter, sa I. Nordberg.

Selv om energiprisene generelt faller om våren og forventes å gjøre det samme i år, er det mest sannsynlige scenarioet at prisene vil holde seg høye gjennom året, sier I. Nordberg.

Ifølge henne bør husholdningene være forberedt på «sommerpriser, som ikke vil skille seg mye fra vinterpriser».

Prognosen for høye strømpriser på mellomlang sikt er imidlertid fortsatt usikker. Disse prisene i Norge påvirkes hovedsakelig av to faktorer: gassprisen og nedbørsnivået (regn og snø).

Den første faktoren – prisen på gass – er full av usikkerhet på grunn av den nåværende sikkerhetssituasjonen i Ukraina, med lite vann i reservoarene og lave snønivåer i fjellene for øyeblikket, selv om dette «kan endre seg raskt,» har Nordberg ingen tvil.

Regjeringen kunngjorde i januar at den ville øke subsidiene til strømregningen ytterligere – et utkast som ble presentert i desember er oppdatert, som krever at regjeringen skal dekke opptil 55 %. strømregninger, hvis den øyeblikkelige transaksjonsprisen overstiger 70 eri per kilowattime. Spotprisen er prisen på råenergi betalt av børser og energiselskaper.

Opposisjonen og kritikerne var raskt ute med å påpeke at utkastet som ble presentert i desember var utilstrekkelig. Da kunngjorde regjeringen at den ikke ville dekke 55, men alle 80%. strømregninger.

Kompensasjonsplanen startet i desember 2021 og vil løpe frem til mars i år.

På spørsmål om regjeringen bør vurdere å forlenge denne kompensasjonsplanen, sa Nordberg: «Jeg tror det er helt naturlig at dette er en av de tingene som må vurderes i fremtiden.»

Data fra Statistisk sentralbyrå viser også at mellom januar 2021 og samme måned i år økte Norges konsumprisindeks med 3,2 %.

Konsumprisindeksen gjenspeiler prisene på varer og tjenester som etterspørres av norske husholdninger.

Økende strøm- og nettleie var blant de viktigste bidragsyterne til økningen i konsumprisindeksen, ifølge Statistisk sentralbyrå. Disse prisene har økt med ca. 19,7 % i løpet av de tolv månedene fra begynnelsen av fjoråret til begynnelsen av dette året.

Hvis ikke regjeringen hadde begynt å gjennomføre en plan som kompenserer for inntil 80 % av strømregningene, ville denne økningen ifølge SSB vært nær 70 %.

Drevet av thelocal.no og nrk.no.

Energitilsynet advarer om at strømprisene vil holde seg høye i år

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."