Enefit Green profit oktel 80 %
Aavo Karmas, direktør for Enefit Green. Foto Judita Grigelyts (V).

Det estiske energikonsernet Enefit Green tjente 16,9 millioner i årets andre kvartal. Nettoresultat i EUR, 80 % høyere enn samme periode i fjor på grunn av rekordhøye strømpriser.

Nettoresultatet per aksje utgjør 0,06 EUR, sammenlignet med for ett år siden ble det oppnådd 0,04 EUR per aksje i samme periode.

I følge en pressemelding torsdag steg omsetningen med 30 % til 47,3 millioner over den sammenlignbare perioden. EUR. EBITDA-resultatet økte med 51 % til 30,7 millioner. EUR.

Energiprisene i regionen fortsatte å nå rekordhøye torsdager, noe som la sterkt press på forbrukere og bedrifter over hele Europa. Europeisk side nekter russisk gass og olje og ønsker en ny alternativ løsning. Den eneste bærekraftige langsiktige løsningen er elektrifisering med fornybare kilder, for å erstatte de gamle kildene. Jo mer fornybar elektrisitet vi produserer, jo mindre vil vi være avhengig av uforutsigbar og kostbar tilgang på fossilt brensel, sa Aavo Karmas, styreleder i Enefit Green, sitert i rapporten.

Selskapet, som for tiden bygger fire nye vindparker i Estland, Litauen og Finland, planlegger å investere i vind- og solparker med en installert effekt på 358 MW innen utgangen av året.

Etter resultatet steg Enefit Greens aksjekurs 1,14 % fredag ​​morgen. Hittil i år er disse aksjene opp ca. 7 %.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.