En rettspsykiater kom med funn på Breiviks prøveløslatelse

Anders Behring Breivik, som ber om prøveløslatelse bare ti år etter Norges dødeligste fredstidsangrep, har samme synspunkter og utgjør samme trussel mot samfunnet som han gjorde for ti år siden, sier en psykiater i retten.

«Risikoen for fremtidige voldelige angrep har ikke endret seg siden 2012 og 2013, da jeg ga mine første vurderinger,» sa Randi Rosenqvist, rettspsykiater ved høringen, som har utført flere tilstandsvurderinger av Breiviko det siste tiåret.

I 2012 ble AB Breivikas dømt til 21 års fengsel. Straffens lengde kan forlenges så lenge den anses som en trussel mot samfunnet. Dette betyr i bunn og grunn at AB Breivikas kan tilbringe livet sitt bak lås og slå.

I prøveløslatelsen sa han at han hadde tatt avstand fra volden og ønsket å bli løslatt etter minimum 10 år. Etter denne perioden gis rett til å søke om prøveløslatelse.

Søknadsprosessen er den samme som for andre innsatte. Dersom retten slår fast at AB Breivikas ikke lenger er farlig, kan han bli løslatt.

I prøveløslatelsessaker behandles som regel vurdering av en innsattes tilstand av en rettspsykiater i norske domstoler.

AB Breivikas står fortsatt overfor «en antisosial, histrionisk og narsissistisk personlighetsforstyrrelse, som er svært farlig», sa Rosenqvist til Telemark tingrett. Han leverte sin vurdering den andre dagen av møtene. Av sikkerhetsmessige årsaker finner møtene sted i gymsalen til Skien fengsel, hvor AB Breivikas sitter fengslet.

I sin første rapport etter terrorangrepet fant Rosenqvist at A.B. Breivikas møtte egenskapene til en antisosial og dramatisk personlighet med ondartede narsissistiske trekk. Ifølge eksperten er det i bunn og grunn det samme som psykopati.

Rosenqvist fant at AB Breivik manglet sårt empati. Han følte verken anger eller anger for de 77 drepte. Deretter forsøkte han å lede et fascistisk europeisk opprør. Og denne tirsdagen hevdet AB Breivikas seg som leder av det ikkevoldelige nazistiske nettverket.

«Det kom bare til vår kunnskap på det tidspunktet. «Hans misforståelse av situasjonen og hans totalt urealistiske forventninger kan føre til at han tyr til vold,» forklarte Rosenqvist.

Dessuten er hun ikke i tvil om at AB Breiviks oppførsel viser tegn på Aspergers syndrom og autisme.

«Jeg tror ikke engang en nøyaktig diagnose er veldig viktig. Det er klart at AB Breivikas lever i en verden han selv har skapt,» sa psykiateren.

Rosenqvist er den eneste psykiateren som er invitert til å gi sin vurdering under denne høringen. Hans vitneforklaring anses som en nøkkelfaktor som kan avgjøre om AB Breivikas kan løslates på prøveløslatelse. Mange eksperter mener det er usannsynlig på dette tidspunktet.

R. Rosenqvist anbefalte at AB Breiviko ikke ble prøveløslatt.

På onsdagens møte satt AB Breivikas stille, men R. Rosenqvist fortsatte å riste på hodet.

2011 Den 22. juli utførte den høyreekstreme terroristen AB Breivik en eksplosjon nær regjeringsbygningen i Oslo og drepte åtte mennesker. Deretter skjøt han ytterligere 69 personer, for det meste ungdom, på Arbeiderpartiets ungdomsleir på Utøya sommerleir.

AB Breiviks forespørsel om prøveløslatelse har sørget og sint de pårørende og de overlevende til ofrene for angrepet, som frykter at han vil bruke rettsmøtene sendt av flere medier til å spre sin ideologiske propaganda.

Det er foreløpig ikke kjent nøyaktig når dommen faller, men den endelige rettssaken skal finne sted torsdag 20. januar.

Utarbeidet av thelocal.no og tv2.dk.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

En rettspsykiater kom med funn på Breiviks prøveløslatelse

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."