EMBank doblet omsetningen i første halvår

Sarpas Demiray, direktør for Den europeiske investeringsbanken. Foto Judita Grigelyts (V).

European Merchant Bank (EMBank) fikk et nettoresultat på 131 000 euro i første halvår, sammenlignet med 0,709 millioner euro. Netto tap i euro i fjor. Banken gikk med overskudd i sitt tredje driftsår.

Bruttoinntekter i første halvår nesten doblet seg til 3,1 millioner. EUR, og mengden av forretningslån signert av banken økte med en femtedel og nådde 24 millioner. EUR. Bankens netto lønnsinntekt økte med nesten 250 % til EUR 684.000.

Bankens eiendeler nådde 114 millioner. EUR, og antall innskudd økte med 37 % i samme periode og utgjorde 95 millioner.

Det at vi har blitt en lønnsom bank er en stor prestasjon for hele vårt utmerkede team, og samtidig er det begrunnelsen for vår forretningsplan og implementeringen av den. På kort tid har vi gjennomført store prosjekter for å forbedre betalingsmulighetene, finansielle tjenester har vokst og vi har gjort andre viktige forbedringer. Vi var i stand til å bekrefte vår forpliktelse til risikostyring i alle aspekter. Takket være markedsføringstiltak er vårt produktmerke nå mye bedre anerkjent, og sammenlignet med samme periode i fjor har vi klart å doble antall kunder. Vårt konstante engasjement og arbeid med talentfulle selskaper gjør at vi kan oppnå gode resultater selv i vanskelige tider og lar oss overholde våre ambisiøse vekstmål, siterer Sarpas Demiray, direktør i EMBank, i kunngjøringen fra banken.

Han forventer at bankens næringslånsportefølje vil nå over 36 millioner innen utgangen av året. EUR, og i løpet av de neste to årene vil den nesten dobles og overstige 60 millioner. EUR. EMBank planlegger å nå mer enn 16 millioner på fire år. Driftsresultatet i euro og antall kunder har økt mer enn 20 ganger.

For å styrke sin posisjon i å betjene små og mellomstore bedrifter (SMB), vil banken snart lansere nye tjenester, som leasing, tilleggsbetalingsmuligheter og kredittkorttjenester. EMBank, ved å investere i sin mobile bankplattform og fleksible beslutningssystemer, utvider bankvirksomhet som en tjeneste. Bank som en tjenesteBaaS) betalingsmuligheter og tjenester, og tar dermed sikte på å opprettholde sine posisjoner i tilfredshet fintech sektorvise og globale behov.

De positive resultatene av første semester skyldes i stor grad at vi har lykkes med å vinne kundenes tillit. Det er veldig, veldig viktig for oss. Vi er på rett vei, så vårt målsegment i det litauiske markedet vil forbli små og mellomstore bedrifter, som vi alltid er klare til å hjelpe med å velge de finansielle løsningene som best dekker deres behov. Vi støtter det som er viktigst for disse menneskene: personlig oppmerksomhet, kvalitetsservice og lettfattelige finansielle tjenester, sier Ekmelis Cilingiris, styreleder i EMBank.

EMBank er autorisert av Den europeiske sentralbanken (ECB), medlem av Sepa, Swift og Target2. Banken tilbyr arbeidskapital og investeringslån, spesielt for små og mellomstore bedrifter, samt siled bankløsninger som en tjeneste. EMBanks største kunder opererer innen produksjon, produksjon, engros- og detaljhandel, transport, utleie og leasing, eiendom og byggebransjen.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.