EBITDA for gruppen «Vilkyki pienins» har blitt multiplisert med 3
Foto Judita Grigelyts (V).

I følge ureviderte data var inntektene til AB Vilkyki pienin moni group fra pieno produkt gabymos AB i 2022. i første halvår 112,8 millioner. EUR, som er 66,3 % mer enn i fjor i samme periode (EUR 67,8 millioner).

Konsernresultatet før lønn, skatt, avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) for konsernet som opererer under Vilvi-gruppen var rekord og nådde 11,5 millioner. EUR (3,9 millioner EUR), ifølge delårsrapporten publisert på Nasdaq Vilnius i april.

EBITDA økte med 195 % i sammenligningsperioden og EBITDA-marginen økte fra 5,8 % til 10,3 %.

I løpet av 2022 I løpet av de første månedene nådde det konsoliderte nettoresultatet 8,3 millioner. EUR (1,5 millioner EUR) og økte med 5,5 ganger.

Omsetningen økte hovedsakelig i segmentene melk og meieriprodukter, meieripulver (49,5 millioner euro) og rømme (32,3 millioner euro). Mengden innkjøpt melk økte noe fra 145 740 tonn til 153 748 tonn.

Publiserte data viser at den største andelen av omsetningen (61 %) utgjøres av eksport til EU. Andelen av produksjonen solgt på det litauiske markedet falt fra 17 % til 11 %.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.

Rosalind Boyd

"Twitter Practitioner. Beer Evangelist. Freelance Gamer. Introvert. Bacon Lover. Webaholic."