Det var ikke lenge å vente – Norge har tenkt å skatte på dyre elbiler

Den fremtidige norske regjeringen planlegger å legge merverdiavgift på biler som koster mer enn rundt 60.000 euro (600.000 kroner), ifølge Reuters. Et beløp større enn 25 % vil bli belastet med merverdiavgift. Elbiler er i dag fritatt for avgifter i Norge.

Den nye sentrum-venstre-regjeringen i Norge vil søke å redusere systemiske privilegier for de velstående. Som for eksempel lave avgifter (eller ingen avgifter) på dyre biler. Markedsføring av elbiler er selvsagt en viktig prioritet, men det skal ikke oppmuntre til kjøp av luksusprodukter.

Slike endringer, hvis de blir introdusert, vil påvirke kjøpere av Porsche, Audi, Mercedes-Benz og Tesla elektriske kjøretøy. Sistnevnte firma tilbyr selvsagt også billigere elbiler. Disse avgiftene bør føre til flere valg av billigere elbiler, men det er andre grunner til å avgiftsbelegge elbiler.

Avgiftslettelser for elbiler gjøres for å gjøre dem mer attraktive for kjøpere. Målet er å redusere negative utslipp fra transportsektoren og hjelpe folk å gå over til renere biler, som er enda dyrere. Denne planen kan ikke implementeres på ubestemt tid ettersom markedsforholdene endres. For det første er folk allerede klare til å kjøpe elbiler. I september 77,5 %. alle biler registrert i Norge var elbiler. For det andre er elbiler billige, så fordeler er ikke lenger en faktor i valget mellom en gassdrevet bil og en elbil.

Før eller siden vil elbiler bli avgiftsbelagt overalt og deres privilegier forsvinner. Dette er et insentiv til å velge E fremfor VDV, men vil dette insentivet være nødvendig når VDV ikke lenger er tilgjengelig? Bensin og spesielt dieselbiler blir tross alt snart forbudt i Europa. Dessuten må elbiler også betale for veiinfrastruktur, selv om de ikke kjøper avgiftsbelagt bensin.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."