Det norske oljefondet hentet inn 38 milliarder dollar i første kvartal. USD
PhotoReuters/Scanpix

Norges største formuesfond Norges suverene formuesfond hentet inn om lag 38 milliarder dollar i første kvartal. Euroen har stimulert investeringer i verdipapirmarkedene.

Ved utgangen av mars var verdien av det store fondet, som akkumulerer statlige inntekter fra oljesalg, på 11 billioner kroner (1,1 billioner euro).

Fondet investerte 4 % i første kvartal. Investeringsaksjer, som utgjør 73,1 % av fondets portefølje, ga en avkastning på 6,6 % gr.

Aksjemarkedets oppgang var i stor grad drevet av finans- og energisektoren, sa fondets viseadministrerende direktør, Trondo Grande, i en uttalelse.

Fondet avlønner også eiendomsinvesteringer som utgjør 2,5 % av fondets aktiva og hvis inntekt økte med 1,4 %. Investeringsobligasjoner (som representerer nesten en fjerdedel av porteføljen) hadde et tap på 3,2 %.

I mellomtiden har regjeringen samlet inn 83 milliarder dollar fra fondet for å balansere budsjettet. NOK.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg. kilder.