Det er mangel på sykepleiere på danske sykehus

Antall sykepleiere på danske sykehus har falt siden fjorårets streik. Denne situasjonen hemmer regjeringens planer om å øke antall sykepleiere som jobber i landet.

I andre kvartal 2021 var antallet heltidsansatte sykepleiere ved offentlige sykehus i Danmark 36.385, mot 35.510 i fjerde kvartal i fjor. Antallet heltidsansatte sykepleiere gikk ned med 875.

Disse dataene ble publisert av den danske helsedatatjenesten (Sundhedsdatastyrelsen).

Den danske helseminister Magnus Heunicke har erkjent at det er en sammenheng mellom fallende sykepleiertall og en streik i fjor sommer for å protestere mot sykepleiernes lønns- og arbeidsforhold. Tariffavtalen, som ble avvist av sykepleierforbundet DSR, ble etter hvert gjennomført med statlig inngripen.

– Etter sykepleierstriden i fjor sommer, står sykehusene overfor spesielle utfordringer på grunn av bemanningsproblemer, så jeg tror denne mangelen på sykepleiere er uunngåelig på kort sikt, sa statsråden.

Nedgangen i antall sykepleiere som jobber på sykehus betyr imidlertid ikke nødvendigvis en endring i personalet.

Disse sykepleierne kunne ganske enkelt gå videre til andre områder av helsesektoren.

Den omfattende mangelen på sykepleiere førte til at regjeringen ble enige med regionale helsetjenester i januar 2020 om å ansette ytterligere 1000 sykepleiere innen utgangen av 2021.

Dette målet ble innfridd i andre kvartal 2021, men den påfølgende streiken og nedgangen i antall sykepleiere i offentlig helsesektoren har gjort at landet igjen opplever sykepleiermangel og ikke har nådd målet.

I fjerde kvartal 2021 var det kun 364 flere sykepleiere i Danmark enn i 2019, da spørsmålet om tusen flere sykepleiere dukket opp.

– Målet mitt er at vi sammen med de regionale helsetjenestene skal komme tilbake til de 1000 ekstra sykepleierne så fort som mulig, fordi vi trenger dem i alle deler av helsesystemet vårt, sa Heunicke.

Statsråden bemerket at et av tiltakene for å øke antall sykepleiere er å øke opptaket til sykepleierutdanningene.

Utarbeidet av thelocal.dk.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Det er mangel på sykepleiere på danske sykehus

sfgdfg

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."