Det er mangel på sykepleiere på danske sykehus

Antallet sykepleiere på danske sykehus har gått ned etter streik i fjor. Denne situasjonen hemmer regjeringens planer om å øke antall sykepleiere som jobber i landet.

I andre kvartal 2021 var antallet heltidsansatte sykepleiere ved offentlige sykehus i Danmark 36.385, mot 35.510 i fjerde kvartal i fjor. Følgelig gikk antallet sykepleiere på heltid ned med 875.

Disse dataene ble publisert av det danske helsedatatilsynet (Sundhedsdatastyrelsen).

Den danske helseminister Magnus Heunicke har erkjent at det er en sammenheng mellom synkende antall sykepleiere og forrige sommers streik om sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtalen, som ble avvist av sykepleierforbundet DSR, ble til slutt implementert etter statlig inngripen.

– Sykehusene står overfor spesielle utfordringer på grunn av bemanningsspørsmål etter forrige sommers sykepleierstrid, så jeg tror denne reduksjonen i antall sykepleiere er uunngåelig på kort sikt, sa statsråden.

Nedgangen i antall sykepleiere som jobber på sykehus betyr imidlertid ikke nødvendigvis en endring i yrket til ansatte.

Disse sykepleierne kan rett og slett ha gått videre til andre områder av helsesektoren.

Den omfattende mangelen på sykepleiere førte til at regjeringen i januar 2020 ble enige med regionale helsetjenester om å ansette ytterligere 1000 sykepleiere innen utgangen av 2021.

Dette målet ble nådd allerede i andre kvartal 2021, men den påfølgende streiken og nedgangen i antall sykepleiere i offentlig helsesektor avgjorde at landet igjen opplever sykepleiermangel og forsinkelse i forhold til oppsatt målsetting . .

I fjerde kvartal 2021 hadde Danmark kun 364 flere sykepleiere enn i 2019, da spørsmålet om tusen flere sykepleiere dukket opp.

– Min ambisjon er at vi sammen med de regionale helsetjenestene skal finne de ekstra tusen sykepleierne så fort som mulig, fordi vi trenger dem i alle deler av helsesystemet vårt, sa Heunicke.

Ministeren bemerket at et av tiltakene for å nå flere sykepleiere er flere påmeldinger til sykepleierutdanningene.

Drevet av thelocal.dk.

Det er mangel på sykepleiere på danske sykehus

sfgdfg

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."