Den norske milliardæren ser ut i større farvann

Aker vil bruke 1,65 milliarder De to selskapene sa i en felles uttalelse til nye SalMar Aker Ocean, som vil dekke SalMars interesser i sin semi-offshore og offshore oppdrettsvirksomhet, i norske kroner (190 millioner dollar). Til slutt vil SalMar eie 66,6 %. aksjer i felleskontrollert virksomhet, og Aker 33,4 prosent. gjennom Aker Capital AS.

Lakseoppdrettere i Norge, verdens største produsent og leverandør av oransjerød fisk, har tradisjonelt kun kunnet drive oppdrett i tillatte områder av fjordene og nær kysten. Med den økende etterspørselen etter bærekraftige kilder til proteinmat, vil utviklingen av dyphavslakseoppdrettsanlegg bidra til å utvide lakseoppdrett til nye områder.

Partnerskapsavtalen er signert ettersom SalMar konkurrerer med havbrukskonsernet NTS ASA om overtakelsen av Norway Royal Salmon ASA. SalMar tilbyr omtrent 11,8 milliarder dollar for avtalen. norske kronepenger.

KI Rokke, som startet sin karriere som fisker, rakk til slutt inn rundt 4,7 milliarder dollar. Eiendeler med USD-verdi av norsk maritim industri. 40 prosent Akers eierandel i oljeprodusenten Aker BP SA (30 % eid av BP Plc) representerer fortsatt mer enn halvparten av beholdningens verdi.Laks

© Vida Press

«Vi liker kombinasjonen av Akers erfaring innen offshore-operasjoner og SalMars erfaring innen fiskeoppdrett, og vi tror dette partnerskapet vil styrke utsiktene for vellykket vekst innen offshore-oppdrett,» skrev analytikeren i Handelsbanken Kjetil Lye i sine kommentarer.

Aker aksjekurs torsdag klokken 11:49. Oslo steg 0,2 %, mens aksjen til Sal Mar falt 2,3 %. etter resultatrapporter for andre kvartal som ikke samsvarte med analytikeres estimater.

SalMar Aker Ocean vil fortsette å forske på og utvikle oppdrettsanlegg til havs, inkludert de ved verdens første oppdrettsanlegg til havs, Ocean Farm 1, som produserte 11 000 tonn laks i to oppdrettssykluser. Olavas Andreas Ervikas er ansatt som administrerende direktør i selskapet.

Dannelsen av joint venture-selskapet forventes fullført i første kvartal 2022, med forventning om at SalMar Aker Ocean vil være «notert på den aktuelle børsen innen ett til to år», heter det i uttalelsen.

Anastasia Wilcher

"Creator. Subtly charming beer nerd. Devoted zombie fanatic. Writer. Wicked social media advocate."