Den norske justisen vil bevilge nærmere 2 millioner til sjåførene i Vlantana Norge. USD

Foto av Algimantas Kalvaiis.

Den norske domstolen har slått fast at det litauiske kapitalselskapet Vlantana Norge og dets styreleder Vladas Stonius Jr. må betale over 20 millioner til 52 sjåfører. NOK (nesten 2 millioner euro) erstatning.

Ifølge norske medier bekreftet retten at Vlantana Norge brukte fiktive arbeidstidsregistreringer og dermed reduserte godtgjørelsen til sjåførene.

vil vurdere bevisene i saken, anser retten det som sannsynlig at Vlantana Norge har et så sammenhengende og arbeidskrevende system, som stadig fyller ut fiktive arbeidstidsregistre, ifølge avgjørelsen .

Retten mener dette ble gjort for å fremskaffe fiktive dokumenter som beviser at de betalte arbeidslønn etter gjeldende minstesats.

Retten fant også at styreleder og tidligere daglig leder i Vlantana Norge, V. Stonius Jr., er personlig ansvarlig for de økonomiske tap som sjåførene har påført på grunn av systematisk underbetaling.

I praksis er dette nødvendig slik at MV Stoniuigali må dekke mer enn halvparten av beløpet som gis til sjåfører. Han ble også dømt til å betale 6,7 millioner. Saksomkostninger krevd med kr.

Noen vitneforklaringer ble presentert i retten, som viser avvik mellom faktisk arbeidstid til Vlantana Norge-sjåfører og de oppgitte.

For eksempel betalte leveringsselskapet PostNord det litauiske selskapet for 12 timers arbeid, men registreringer viste at sjåførene bare jobbet 4,5 timer.

V minner om at Vlantana Norge, et selskap tilknyttet et av de største litauiske oljeselskapene Vlantana, mistet driftstillatelsen i Norge og ble det første transportselskapet i landet som fikk tilbakekalt en slik lisens på grunn av brudd på arbeidsbestemmelsene.

I begynnelsen av fjoråret ble det rapportert at det til sammen var konstatert over 300 brudd på Vlantana Norge, knyttet til organisering av arbeidet og resten av sjåføren, systematisk forfalskning av tidsregistreringer for arbeid, utbetaling av lønn.

Selskapet erkjente selv påstandene, men forsvarte omfanget og hevdet at de skyldtes menneskelig feil.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.