Den kjente atlanterhavslaksen står på listen over truede arter i Norge

Den atlantiske laksen knyttet til Norge er inkludert i listen over truede eller truede arter.

For første gang er vill atlantisk laks tatt med på «Rødlisten», en database over truede og truede arter i Norge. Bestanden av disse laksen har halvert seg de siste 40 årene.

Denne fisken, regnet som et av symbolene på Norge og populær i mytologien, er klassifisert som «nær truet» i rødlisten som opprettholdes av artsdatabasen på grunn av dens synkende ressurser.

– Hovedårsaken til at arten er rødlistet er at vi ser en nedgang i disse fiskene, sier Snorre Henriksen, seniorrådgiver i artsdatabasen.

Lus og sykdom som bæres av laks som har rømt fra lakseoppdrettsanlegg er hovedårsaken til nedgangen i laksetallet, sier artsovervåkingseksperter.

«Lakseoppdrettsrelaterte infeksjoner utgjør en betydelig trussel,» heter det i artsdatabasen.

Mellom 1983 og 2019 falt antallet voksne laks som returnerte fra havet til gyteområdene med 51 %.

Et annet dyr med tilknytning til Norden, hjorten, kommer også på rødlista. Den mest innflytelsesrike faktoren i denne arten antas å være inngrep i hjorthabitater.

Henrixen sier at Artsdatabasen har lagt merke til at klimaendringene begynner å true mange arter.

«Den store endringen er at de fleste arter er truet av klimaendringer. Dette er en betydelig endring fra forrige gang rødlisten ble oppdatert,» sa Henriksen.

Totalt er 333 arter nå oppført og 309 slettet. Listen inkluderer 2 752 arter. Listen ble sist oppdatert i 2015.

Utarbeidet av thelocal.no.

Kjærlighet? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Den kjente atlanterhavslaksen står på listen over truede arter i Norge

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."