Danmark øker bøter for «kanin»-reisende

Å bli tatt for å kjøre uten billett er aldri gøy, men det ser ut som det er i ferd med å slå enda hardere i lommeboken i Danmark. Noen selskaper som driver en del av Danmarks offentlige transportsystem forbereder seg på å øke bøtene for passasjerer som blir tatt på reise med offentlig transport uten gyldig billett.

Selskapet Movia, som tilbyr lokale buss- og togtjenester i Zeeland (Sjælland), øker boten fra 750 til 1000 kroner fra 1. oktober. Et annet selskap som opererer i regionen, Arriva, har allerede gjennomført en slik endring.

Jyllandsbaserte Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab øker bøtene sine med samme beløp fra 1. september, og det samme gjør den fynske operatøren Fynbus.

Forbrukerorganisasjonen sier de er overrasket over selskapenes beslutning om å øke de allerede høye bøtene med 33 %.

«Vi er litt forvirret over hvorfor [baudos] økes til tusen kroner», sa Lars Wiinblad, prosjektleder «Passagerpulsen» i Forbrugerrådet Tænk dedikert til kampen for rettighetene til passasjerer i offentlig transport.

L. Wiinblad bemerket at økningen i boten overstiger inflasjonsnivået, tatt i betraktning den siste bøtesettingen, som fant sted i 2011.

Dersom bøter ble økt i henhold til prisvekst, ville en bot på 750 kroner i 2011 tilsvare en bot på 860 kroner i dag.

Drevet av thelocal.dk og dr.dk.

Danmark øker bøter for «kanin»-reisende

sfgdfg

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."