Kategori: Underholdning

Norges bidrag til regional sikkerhet er svært viktig for Litauen

Møtet diskuterte styrking av bilateralt militært samarbeid, geopolitiske endringer og sikkerhetssituasjonen i Østalliansens flanke, samt spørsmål om støtte til Ukraina. Under besøket observerte sjefen for Forsvaret NASAMS mellomdistanse luftvernsystemer kampskyteøvelser på Andøya øvingsfelt, ved å bruke den nye High Mobility