Britene lover en revolusjon i Europa: de har funnet en måte å utvinne et av de mest edle metallene fra den enkleste steinen

Litium finnes ikke bare i disse fjerne landene. Mindre mengder finnes også i Europa, men det er ofte umulig å økonomisk utvinne dette litiumet. Men British Lithium er i ferd med å endre det.

British Lithium utvikler planer for å utvinne litium fra kornisk granitt. Selvfølgelig er det ikke lett. Selve prosessen er ganske klar, men hvordan gjør du det økonomisk? Australske gruver inneholder fire ganger mer litium enn granitt fra Cornwall.Britene lover å utvinne litium fra granitt. Foto av Shutterstock/Wikipedia.

Men British Lithiums tilnærming kan gjøre litiumgruvedrift i Storbritannia til en relativt lønnsom industri. British Lithium sier at teknologien som brukes av selskapet ikke krever ekstremt høye temperaturer, noe som sparer energi. I tillegg brukes færre kjemikalier.

Metoden, som British Lithium har perfeksjonert i fire år, avsløres selvfølgelig ikke. Men først knuses granitten. Kalsineringsprosessen favoriseres da ved en relativt lavere temperatur. Det utvinnes litiumkarbonat, som brytes ned uten bruk av syre. Noen få ekstra trinn er nødvendig for å oppnå materiale med passende renhet for bruk.


Britene lover å utvinne litium fra granitt.  Foto av Scanpix/Shutterstock/Wikipedia.

Britene lover å utvinne litium fra granitt. Foto av Scanpix/Shutterstock/Wikipedia.

British Lithium planlegger et større anlegg som er i stand til å produsere 21 000 tonn litiumkarbonat egnet for batterier per år. Av lønnsomhetshensyn ville et slikt anlegg bli bygget like ved en granittgruve. I land der inntil nylig en stor del av arbeidsstyrken var sysselsatt i kullgruver, ville et slikt anlegg være hjertelig velkommen.


Britene lover å utvinne litium fra granitt.  Foto av Scanpix/Shutterstock/Wikipedia.

Britene lover å utvinne litium fra granitt. Foto av Scanpix/Shutterstock/Wikipedia.

Kilder: https://www.electrive.com/2022/01/06/british-lithium-extracts-lithium-from-granite/

https://www.bbc.com/news/uk-england-cornwall-59882018

https://www.businessgreen.com/news/4042775/world-british-lithium-extracts-battery-grade-lithium-cornwall-bedrock

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."